logo logo1
Google
Пошук в Українській Медичній сторінці
Пошук у WWW
  HOME
  PUBLICATIONS
  EPMA
  ISMUS
  УЗД
  НАНО
  ТЕРАПІЯ_БОЛЮ
  3D
  ЛІКАРЮ
  СТУДЕНТУ
  ЛІНКИ
  ГОСТІ
На головну сторінку

БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ БУБНОВА Р.В.

Автор понад 300 публікацій , в тому числі в т.ч., 10 монографій, 16 патентів. Роботи представлені на багатьох міжнародних -всесвітніх та європейських конгресах: Міжнародному Симпозіумі "Медицина Болю: сучасність і перспективи International Symposium "Pain Medicine: Present and Future". 27-29 року на базі Клінічної лікарні "Феофанія", травень 2010; на 10-му Конгресі Міжнародної Асоціації М′язово-скелетного Ультразвуку ( ISMUS - the International Society for Musculoskeletal Ultrasound ) в м. Клуж-Напока, Румунія, 2010; на 11-му Конгресі Міжнародної Асоціації М′язово-скелетного Ультразвуку ( ISMUS - the International Society for Musculoskeletal Ultrasound ) в м. Пєштани, Словаччина, 2012; на Симпозіумі з ортопедичної стоматології на 3-му Конгресі стоматологів Європи 9-11 грудня 2009 р.(м. Київ); матеріалах ХІХ The European Society of Regional Anaesthesia (ESRA) Annual Congress; на 21-му Європейському конгресі неврологів (21st Meeting of the European Neurological Society), в рамках Гумбольдт Колегу у м. Вроцлаві (Польща), Конгресі "Об’єднаний Європейський Гастроентерологічний тиждень" UEGW 2011 (м. Стокгольм, Швеція); у тринадцятому Конгресі Всесвітньої федерації з ультразвуку в медицині та біології (WFUMB 2011) , поєднаному з 23-м з'їздом Європейської федерації товариств ультразвукової діагностики в медицині та біології EUROSON 2011 та тридцять п'ятим спільним засіданням австрійських, німецьких і швейцарських товариств з ультразвуку в медицині (Dreiländertreffen); на 15-му конгресі федерації неврологічних товариств Європи EFNS 2011 (Будапешт), на 16-му конгресі федерації неврологічних товариств Європи EFNS 2012 (Стокгольм);\, на 24му з'їзді Європейської федерації товариств ультразвукової діагностики в медицині та біології EUROSON 2012 22-24 квітня у Мадриді (Іспанія); на 16-му Міжнародному конгресі з хвороби Паркінсона та рухових розладів у м. Дублін. Ірландія (16th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Dublin, Ireland - June 17-21, 2012) ; Гумбольдт Колегу "Mathematics and life sciences: possibilities, interlacements and limits" (Доповідь отримала І місце), у "Матеріалах Всеросійського Конгресу променевих діагностів", м. Москва) , на "3-го Конгресі Української асоціації фахівців з ультразвукової діагностики (м. Одеса, червень 2008р.), журналах, акредитованих ВАК („Променева діагностика, променева терапія”, "Лікарська справа", , "Міжнародний медичний журнал"
„Репродуктивное здоровье женщины” , „Вестник физиотерапии и курортологии”, „Здоровье мужчины”, "Электроника и связь" "Медична Інформатика та Інженерія") та ін., навчальних матеріалах European Federation of Neurological Societies . та гастроентерологічних товариств UEG e-learning (the universal source of knowledge in gastroenterology) , голландської мережі Digitale Congresmailing Neurologie ,
Публікації індексовані у базах:
Read my articles in PUBMED
Read my articles in PubMed Central(PMC)
Read my articles in Scholar
Read my articles in ResearchGate
Twitter
Facebook
LinkedIn
PubGet
ORCID
Read my articles in Springer Publisher
BiomedExperts
Index Copernicus
Multiwebcast EFNS
EASL Liver Tree
POKEN
ScienceDirect
База Укрпатенту
UEG e-learning
Slovak Medical Library
Read my articles in The EPMA Journal

Співавтор монографій :
Veronica Tuffrey, Thomas Krikser, Antonia Trichopoulou, Adnan M. S. Fakir, Rostyslav V. Bubnov, Ghose Bishwajit Modern Nutrition and Food Hygiene Scientific Research Publishing, Inc., USA. (2016): 309. ISBN-10: 1618961608; ISBN-13: 978-1618961600
Jozef BENACKA, Luboš HRAZDIRA, Rostyslav BUBNOV, Beat DUBS, Reinhard GRAF, Zbigniew PILECKI and Jarmila SKOTÁKOVÁ. Compendium of musculoskeletal ultrasound. první. Trnava, Slovensko: University of Ss. Cyril and Methodius, 2012. 60 pp. ISBN 978-80-8105-414-3.
Abdullaiev R., Gayko G., Bubnov R., Fodor D., Pilecki Z., Semeniv I., Hrazdira L., Pilecki G.: ULTRASONOGRAPHY OF THE JOINTS. The Manual. Kharkiv: Nove slovo, 2013: 152. (Ультрасонография суставов / Р. Я. Абдуллаев, Г. В. Гайко, Р. В. Бубнов и др. – Учеб. пособ. – X.: Нове слово, 2013. – 152 с.)
Абдуллаев Р.Я. Гайко Г.В., Бубнов Р.В. [и др.]: учеб пособ. – Харьков: Планета- Принт, 2013. – 148 с.: ил. – Текст рус., англ.
Абдуллаев Р.Я., Цымбалюк В.И., Марченко В.Г., Бубнов Р.В. Ультрасонография периферических нервов и спинного мозга. Харьков: Факт, 2016, 172 с. с ил.
Абдуллаев Р.Я., Лесовой В.Н., Бубнов Р.В., Винник Ю.А. "Ультрасонография в онколурологии". Харьков: Нове слово, 2010, 162 с. с ил. ISBN: 978-966-2046-79-3 DOI: 10.13140/RG.2.1.4365.3286
Абдуллаев Р.Я., Дзяк Г.В., Хвисюк А.Н., Дудник Т.А., Бубнов Р.В., Федько А.А. Ультрасонография в артрологии". Харьков: Нове слово, 2010, 192с. с ил. ISBN 978-617-568-025-4. DOI: 10.13140/RG.2.1.2104.3368
Абдуллаев Р.Я., Марченко В.Г., Дзяк Л.А., Федько А.А., Федак Б.С., Бубнов Р.В. "Ультрасонография в неврологии". Харьков: Нове слово, 2010, 152 с. с ил. ISBN 978-917-568-032-2. DOI: 10.13140/RG.2.1.3054.6081
Абдуллаев Р.Я., Митник З.М., Федько А.А., Бубнов Р.В. Ультрасонография при инфекционных заболеваниях. – Харьков: Нове слово, 2010. – 199 с. : с ил. DOI: 10.13140/RG.2.1.4201.4880
Абдуллаев Р.Я., Дзяк Г.В., Дудник Т.А., Бубнов Р.В."Ультрасонография тазобедренного и голеностопного суставов". Харьков: Нове слово, 2010
Мухомор О.І. Бубнов Р.В. „Інвазійна та неінвазійна ультразвукова діагностика. Вибрані теми”,. – К.:Куприянова, 2008. – 144 с.

Кандидатська дисертація :

 • Бубнов, Ростислав Володимирович. Роль ультрасонографії у проведенні реґіонарної анестезії при операціях на нижніх кінцівках [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Бубнов Ростислав Володимирович ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Х., 2012. - 19 с. : рис., табл.

  Опубліковані статті та тези :

 • 1. Бубнов Р.В. Мультифокальна пункційна біопсія передміхурової залози під ультразвуковим контролем: огляд літератури та власний досвід 120 біопсій / Мухомор О.І., Железко О.І., Рибка В.М., Бубнов Р.В. // Здоровье мужчины. – 2006. – № 4. – С. 34–39.
 • 2. Бубнов Р.В. Ультразвукова діагностика об’ємної патології сім’яних міхурців. Виявлення абсцесу лівого сім’яного міхурця з нетиповим перебігом, за ехо-ознаками симулюючого доброякісну пухлину. Літературний огляд та клінічне спостереження / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // Здоровье мужчины. – 2007. – № 4. – С. 35–39.
 • 3. Бубнов Р.В. Гістеросальпінгографія та гідротубація маткових труб під контролем УЗД та МРТ при трубному безплідді. Порівняння методів, перспективи. Власний первинний досвід / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // Репродуктивное здоровье женщины. – 2007. – № 1. – С. 40–45.
 • 4. Бубнов Р.В. Гігантська кістома яйника у ранньому післяродовому періоді. Клінічне спостереження та літературний огляд проблеми / Шадлун Д.Р., Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // Репродуктивное здоровье женщины. – 2007. – № 2. – С. 39–45.
 • 5. Бубнов Р.В. Одночасне пренатальне виявлення гідроцефалії у обох плодів двійні у другому триместрі вагітності. Літературний огляд та клінічне спостереження / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // Репродуктивное здоровье женщины. – 2007. – № 2. – C. 46–51.
 • 6. Бубнов Р.В. Ультразвукова діагностика регресії метастазів раку молочної залози у печінку (літературний огляд, клінічний випадок) / Вінницька А.Б., Бубнов Р.В., Остапенко Т.В., Мухомор О.І. // Променева діагностика, променева терапія. – 2007. – № 3. – С.80-85.
 • 7. Бубнов Р.В. Лікувальні пункції ендометріоїдних кіст яєчника під контролем трансвагінального ультразвукового дослідження при обтяженому гінекологічному анамнезі / Мухомор О.І., Чичкова Л.І., Дегтярюк М.В., Бубнов Р.В. // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2007. – Спецвыпуск. – C. 68–70.
 • 8. Бубнов Р.В. Гістеросальпінгографія та гідротубація маткових труб під контролем УЗД та МРТ при трубному безплідді. Порівняння методів, перспективи. Власний первинний досвід / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // М-ли конф. «Ультразвукова діагностика в медицині невідкладних станів». – Судак, 2007. – C. 85–86.
 • 9. Бубнов Р.В. Пункційне лікування ендометріоїдних кіст яєчників під контролем трансвагінального ультразвукового дослідження при обтяженому гінекологічному анамнезі / Мухомор О.І., Дегтярюк М.В., Бубнов Р.В. // М-ли конф. «Ультразвукова діагностика в медицині невідкладних станів». – Судак, 2007. – C. 86–88.
 • 10. Бубнов Р.В. Мультифокальна пункційна біопсія передміхурової залози під ультразвуковим контролем: огляд літератури та власний досвід 120 біопсій / Мухомор О.І., Железко О.І., Рибка В.М., Бубнов Р.В. // М-ли конф. «Ультразвукова діагностика в медицині невідкладних станів». – Судак, 2007. – C. 88–89.
 • 11. Бубнов Р.В. Ультразвукова оцінка стану нирок після дистанційної літотрипсії / Штомпель Л.М., Литвин І.М., Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // М-ли конф. «Ультразвукова діагностика в медицині невідкладних станів». – Судак, 2007. – C. 146–148.
 • 12. Бубнов Р.В. Повна регресія метастазів раку молочної залози у печінку під дією хіміотерапії у короткий термін (клінічний випадок). Метастазне ураження печінки у хворих на рак молочної залози (літературний огляд / Бубнов Р.В., Остапенко Т.В., Мухомор О.І. // М-ли конф. «Актуальні питання ультразвукової діагностики в ангіології». – К., 2007. – C. 10–13.
 • 13. Бубнов Р.В. Виявлення абсцесу лівого сім’яного міхурця з нетиповим перебігом, за ехо-ознаками симулюючого доброякісну пухлину. Літературний огляд та клінічне спостереження / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // М-ли конф. «Актуальні питання ультразвукової діагностики в ангіології». – К., 2007. – C. 35–36.
 • 14. Бубнов Р.В. Одночасне пренатальне виявлення гідроцефалії у обох плодів двійні у другому триместрі вагітності. Літературний огляд та клінічне спостереження / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // М-ли конф. «Актуальні питання ультразвукової діагностики в ангіології». – К., 2007.– C. 36–39.
 • 15. Бубнов Р.В. Гігантська кістома яйника у ранньому післяродовому періоді. Клінічне спостереження та літературний огляд проблеми / Шадлун Д.Р., Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // М-ли конф. «Актуальні питання ультразвукової діагностики в ангіології». – К., 2007. – C. 55–58.
 • 16. Бубнов Р.В. Одночасне пренатальне виявлення гідроцефалії у обох плодів двійні у другому триместрі вагітності. Літературний огляд та клінічне спостереження / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2007. – Спецвыпуск. – C. 70–73.
 • 17. Бубнов Р.В. Гистеросальпингография и гидротубация маточных труб под. контролем МТР и УЗИ при женском бесплодии. Сравнительная характеристика, перспективы методов. Собственный первичный опыт и обзор литературы / Мухомор А.И., Бубнов Р.В. // М-лы Всерос. конгр. лучевых диагностов. – М., 2007. – C. 240–246.
 • 18. Бубнов Р.В. Мультифокальная пункционная биопсия предстательной железы под ультразвуковым контролем: обзор литературы и собственный опыт 120 биопсий / Мухомор А.И., Железко А.И., Рыбка В.Н., Бубнов Р.В. // М-лы Всерос. конгр. лучевых диагностов. – М., 2007. – C. 246–251.
 • 19. Бубнов Р.В. Аспирационное лечение эндометриоидных кист яичников под контролем трансвагинального ультразвукового исследования у женщин с отягощенным гинекологическим анамнезом / Мухомор А.И., Дегтярюк М.В., Бубнов Р.В. // М-лы Всерос. конгр. лучевых диагностов. – М., 2007. – C. 251–253.
 • 20. Бубнов Р.В. Ультразвукова діагностика вагітності у розі матки (культі після тубектомії) / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // Репродуктивное здоровье женщины. – 2008. – № 2. – С. 53–55.
 • 21. Бубнов Р.В. Інтервенційні втручання під контролем УЗД в гінекологічній практиці / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // Репродуктивное здоровье женщины. – 2008. ─ № 2. – С. 55–58.
 • 22. Бубнов Р.В. Сонографія рубців на матці / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // М-ли III конгр. Укр. асоц. фахівців з УЗД. – Одеса, 2008. – C. 40–49.
 • 23. Бубнов Р.В. Трансректальна мультифокальна пункційна трепан-біопсія передміхурової залози під ультразвуковим контролем: огляд літератури та власний досвід 260 біопсій / Мухомор О.І., Железко О.І., Рибка В.М., Бубнов Р.В. // М-ли III конгр. Укр. асоц. фахівців з УЗД. – Одеса, 2008. – C. 49–62.
 • 24. Бубнов Р.В. Ультразвукова діагностика окремих станів судин заочеревинного простору / Бубнов Р.В., Мухомор О.І. // М-ли III конгр. Укр. асоц. фахівців з УЗД. – Одеса, 2008. – С. 96–97.
 • 25. Бубнов Р.В. Принципи використання сучасних інформаційних технологій та телемедицини для організації автоматизованого робочого місця (АРМ) лікаря з ультразвукової діагностики / Бубнов Р.В., Мухомор О.І. // М-ли III конгр. Укр. асоц. фахівців з УЗД. – Одеса, 2008. – С. 97–98.
 • 26. Бубнов Р.В. Пункція яремної вени під контролем ультрасонографії / Бубнов Р.В., Строкань А.М., Мухомор О.І. // М-ли III конгр. Укр. асоц. фахівців з УЗД. – Одеса, 2008. – С. 98–101.
 • 27. Бубнов Р.В. Ультразвукова діагностика об’ємної патології сім’яних міхурців / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // М-ли III конгр. Укр. асоц. фахівців з УЗД. – Одеса, 2008. – С. 117–118.
 • 28. Бубнов Р.В. Ультразвукова діагностика вагітності у розі матки (культі після тубектомії). Літературний огляд та окреме клінічне спостереження / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // М-ли III конгр. Укр. асоц. фахівців з УЗД. – Одеса, 2008. – С. 118–120.
 • 29. Бубнов Р.В. Інтервенційні втручання під контролем УЗД в гінекологічній практиці / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // М-ли III конгр. Укр. асоц. фахівців з УЗД. – Одеса, 2008. – С. 124–126.
 • 30. Бубнов Р.В. Інтервенційні втручання на нирках під контролем УЗД / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // М-ли III конгр. Укр. асоц. фахівців з УЗД. – Одеса, 2008. – С. 126–128.
 • 31. Бубнов Р.В. Інвазійна ультразвукова діагностика нетипового перебігу фасціольозу. Літературний огляд та клінічне спостереження / Мухомор О.І., Бубнов Р.В., Рибка В.М. // М-ли III конгр. Укр. асоц. фахівців з УЗД. – Одеса, 2008. – С. 128–131.
 • 32. Бубнов Р.В. Принципи експертної ультразвукової діагностики / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // М-ли III конгр. Укр. асоц. фахівців з УЗД. – Одеса, 2008. – С. 131–132.
 • 33. Бубнов Р.В. Стани, пов’язані з виникненням артеріовенозних мальформацій в гінекології / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // М-ли III конгр. Укр. асоц. фахівців з УЗД. – Одеса, 2008. – С. 132–133.
 • 34. Бубнов Р.В. Загальні принципи інвазійної сонографії / Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // М-ли III конгр. Укр. асоц. фахівців з УЗД. – Одеса, 2008. – С. 133–135.
 • 35. Риков С.О., Бубнов Р.В., Мухомор О.І. Ультразвукова діагностика діабетичної ретинопатії з явищами крововиливу у скловидне тіло з використанням УЗ-апаратів загального призначення // Український медичний альманах. – 2008. – Т. 11, № 5. – С. 139–142.
 • 36. Бубнов Р.В. Використання збагаченої тромбоцитами плазми при лікуванні пошкодження м’язів та зв’язок у футболістів високої кваліфікації / Зазірний І.М., Євсеєнко В.Г., Бубнов Р.В. // М-ли конф. «Актуальні питання артроскопії, хірургії суглобів та спортивної травми». – Алушта, 2009. – С. 79.
 • 37. Бубнов Р.В. Ультразвуковой контроль проведения регионарной анестезии при операциях на нижних конечностях // Международный медицинский журнал. – 2010. – № 1. – С. 99–103.
 • 38. Бубнов Р.В. Основные принципы проведения регионарной анестезии под ультразвуковым контролем / Бубнов Р.В., Абдуллаев Р.Я. // Международный медицинский журнал. – 2010. – № 2. – С. 76–80.
 • 39. Бубнов Р.В. Экспериментальное определение основных характеристик ультразвуковых преобразователей / Синекоп Ю.С., Мухомор А.И., Бубнов Р.В. и др. // Электроника и связь. – 2010. – № 5. – С. 154–159.
 • 40. Бубнов Р.В. Ультразвукова візуалізація тригерних точок при міофасціальних больових синдромах та їх інактивація шляхом «сухого» голковколювання під ультразвуковим контролем. Первинний досвід // Тези і м-ли конф. та школи-семінару «Актуальні проблеми ультразвукової діагностики», 10-е ювілейне засідання. – Судак–Київ: ВБО «Український допплерівський клуб», 2010. – C. 23–24.
 • 41. Бубнов Р.В. Блокада підколінної гілки підшкірного нерва (nervus infrapatellaris) під контролем сонографії / Бубнов Р.В., Абдуллаєв Р.Я., Строкань А.М. // Тези і м-ли конф. та школи-семінару «Актуальні проблеми ультразвукової діагностики», 10-е ювілейне засідання. – Судак–Київ: ВБО «Український допплерівський клуб», 2010. – C. 25–28.
 • 42. Бубнов Р.В. Регіонарна анестезія нижніх кінцівок під контролем УЗД / Бубнов Р.В., Абдуллаєв Р.Я. // Тези і м-ли конф. та школи-семінару «Актуальні проблеми ультразвукової діагностики», 10-е ювілейне засідання. – Судак–Київ: ВБО «Український допплерівський клуб», 2010. – C. 28–30.
 • 43. Бубнов Р.В. Інтраопераційні ультразвукові обстеження в нейрохірургії. Первинний досвід / Возняк О.М., Мухомор О.І., Бубнов Р.В. // Тези і м-ли конф. та школи-семінару «Актуальні проблеми ультразвукової діагностики», 10-е ювілейне засідання. – Судак–Київ: ВБО «Український допплерівський клуб», 2010. – C. 37–38.
 • 44. Бубнов Р.В. Современные лучевые методы диагностики рака предстательной железы / Мухомор А.И., Бубнов Р.В., Грабовецкий С.А. // Тези і м-ли конф. та школи-семінару «Актуальні проблеми ультразвукової діагностики», 10-е ювілейне засідання. – Судак–Київ: ВБО «Український допплерівський клуб», 2010. – C. 54–57.
 • 45. Бубнов Р.В. Регіонарна анестезія нижніх кінцівок під контролем ультразвукового дослідження / Строкань А.М., Бубнов Р.В. // М-ли міжнар. симпоз. «Медицина болю: сучасність і перспективи». – К., 2010. – С. 25.
 • 46. Бубнов Р.В. Ультразвукова візуалізація тригерних точок при міофасціальних больових синдромах та їх інактивація шляхом «сухого» голковколювання під ультразвуковим контролем. Первинний досвід // М-ли міжнар. симпоз. «Медицина болю: сучасність і перспективи». – К., 2010. – С. 27–28.
 • 47. Бубнов Р.В. Принципи оптимізації ультразвукової візуалізації голки, катетера та поширення анестетика під час виконання регіонарної анестезії під УЗ-контролем / Бубнов Р.В., Абдуллаєв Р.Я., Строкань А.М., Мухомор О.І. // Практична медицина. – 2010. – Т. XVI, № 2. – С. 110–116.
 • 48. Bubnov R. Mathematical Modeling in Modern Ultrasonography // Mathematics and life sciences: possibilities, interlacements and limits: Books of Abstracts of Humboldt Kolleg (5–8 August 2010). – Кyiv: Logos, 2010. – P. 22.
 • 49. Bubnov R. Comparison of analgesic efficacy between continuous interscalene block combined single suprascapularis block and continuous interscalene block after arthroscopic shoulder surgery / Strokan А., Yevseenko V., Bubnov R. // ХІХ The European Society of Regional Anaesthesia (ESRA) Annual Congress: Proceedings (8–11th of September 2010). – Porto, Portugal. – P. 372.
 • 50. Bubnov R. Trigger point dry needling under ultrasound guidans. Technological innovation // 10-th ISMUS-Congress: Proceedings (23rd and 25th of September 2010). – Cluj-Napoca, Romania. – P. 16–17.
 • 51. Bubnov R. Ultrasound guided lower extremities regional anaesthesia // Ultrasound for Regional Anesthesia. – 2010 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.usra.ca.
 • 52. Бубнов Р.В. ІНТЕГРОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ НЕРВІВ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТРОЛЕМ / Матеріали ІІ міжнародної конференції «Біомедична інженерія і технологія» [Текст] : зб. матеріалів. – К: НТУУ "КПІ", 2011. – с. 8-12.
 • 53. Бубнов Р.В., Буцко Є.С. ТРИВИМІРНЕ ПЕРЕДМАНІПУЛЯЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСЮГУЛЯРНОГО ІНТРАПЕЧІНКОВОГО ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТУВАННЯ / Матеріали ІІ міжнародної конференції «Біомедична інженерія і технологія» [Текст] : зб. матеріалів. – К: НТУУ "КПІ", 2011. –с. 12-15.
 • 54. Бубнов Р.В., Кисельова О.Г. ЗАСТОСУВАННЯ СТЕРЕОСКОПІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В МЕДИЦИНІ / Матеріали ІІ міжнародної конференції «Біомедична інженерія і технологія» [Текст] : зб. матеріалів. – К: НТУУ "КПІ", 2011. – 15-17.
 • 55. Бубнов Р.В., Кисельова О.Г. ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БІОМЕДИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ / Матеріали ІІ міжнародної конференції «Біомедична інженерія і технологія» [Текст] : зб. матеріалів. – К: НТУУ "КПІ", 2011. – 17-19.
 • 56. Бубнов Р.В., Кисельова О.Г. ТРИВИМІРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СТОМАТОЛОГІЇ / Матеріали ІІ міжнародної конференції «Біомедична інженерія і технологія» [Текст] : зб. матеріалів. – К: НТУУ "КПІ", 2011. – 19-21.
 • 57. Бубнов Р.В., Мельник І.М. ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ / Матеріали ІІ міжнародної конференції «Біомедична інженерія і технологія» [Текст] : зб. матеріалів. – К: НТУУ "КПІ", 2011. – 21-23.
 • 58. Бубнов Р.В., Строкань А.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ПРОВЕДЕННЮ РЕГІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТРОЛЕМ НА ВЛАСНИХ ФАНТОМАХ / Матеріали ІІ міжнародної конференції «Біомедична інженерія і технологія» [Текст] : зб. матеріалів. – К: НТУУ "КПІ", 2011. – с. 23-25.
 • 59. Bubnov RV.The use of trigger point dry needling under ultrasound guidance for the treatment of myofascial pain (technological innovation and literature review).Lik Sprava. 2010 Jul-Sep;(5-6):56-64.
 • 60. Bubnov R.V., Spivak M.J., Zholobak N.M. The use the ultrasound equipment of general use for in vivo study of cerium dioxide nanoparticles introduction in mice / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.25-28.
 • 61. Bubnov R.V., Melnyk I.M. The initial clinical experience of fractal analysis of diagnostic images/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.29-32.
 • 62.Бубнов Р.В., Кметюк Я.В.,Кисельова О.Г., Руденко К.О. Тривимірні технології в модельно-керованій медицині / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.33-35.
 • 63.Кисельова О.Г., Бубнов Р.В. Технології створення систем збору/передачі даних у модельно-керованій інтервенційній сонографії / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.37-42.
 • 64.Бубнов Р.В. Ультразвукова діагностика паренхіми легень / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.43-47.
 • 65.Бубнов Р.В., Мухомор О.І. Комплексна трансоральна та черезшкірна ультразвукова діагностика патології мигдаликів / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.49-57.
 • 66.Бубнов Р.В., Кисельова О.Г. Застосування стереоскопічних зображень у візуальній діагностиці / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.59-61.
 • 67.Мухомор А.И., Бубнов Р.В., Бойко В.В. Методические основы эндосонографии (презентація) / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.81-86.
 • 68. Бубнов Р.В., Буцко Є.С. Інвазивна сонографія портальної гіпертензії. Транс'югулярне внутрішньопечінкове портосистемне шунтування (TIPS). Модельно-керований підхід / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.87-92.
 • 69. Бубнов Р.В. Симптоматичні кісти нирок. Сучасний погляд на діагностику та лікування. Ультразвукова дівагностика тромбозу ниркової та нижньої порожнистої вен після аспіраційного лікування кісти нирки. / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.93-106.
 • 70. Бубнов Р.В., Мухомор А.И. Лечение тазовой боли с помощью собственного метода «сухого» иглоукалывания триггерных точек под ультразвуковым контролем. Технологическая инновация. / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.155-168.
 • 71. Бубнов Р.В., Буцко Є.С. ДОСВІД ВИКОНАННЯ ТРАНСЮГУЛЯРНОГО ІНТРАПЕЧІНКОВОГО ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРИВИМІРНЕ ПЕРЕДМАНІПУЛЯЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.175-177.
 • Бубнов Р.В., Корочев О.В. Ультразвукова діагностика подагричної нефропатії / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.179-185.
 • 72. Бубнов Р.В. Можливості ультрасонографії у діагностиці порушення мезентеріального кровоплину. Серія клінічних випадків. / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.239-243.
 • 73.Бубнов Р.В. Сонографія в медицині болю (презентація) / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.273-243.
 • 74. Бубнов Р.В. Застосування тривимірного моделювання регіонарної анестезії під ультразвуковим контролем та вивчення анатомії нервів нижньої кінцівки / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.309-312.
 • 75.Бубнов Р.В. Власна методика «сухого» голковколювання тригерних точок під ультразвуковим контролем: порівнялнье дослідження / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.313-321.
 • 76.Бубнов Р.В. Власна унікальна методика ультразвукової діагностики міопатії / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.323-327.
 • 77. Bubnov R.V. Ultrasonography of brachial plexus neuropathy in breast cancer patients and ultrasound guided paliative pain management / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.341-348.
 • 78. Bubnov R.V., Borkovsky D.S., Kyselova O.G. Three-dimensional modeling for temporomandibular joint dysfunction diagnosis and craniomandibular pain syndromes management by novel ultrasound guided technique / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.349-357.
 • 79. Бубнов Р.В., Абдуллаєв Р.Я., Строкань А.М. Дослідження ефективності навчання регіонарної анестезії під Ультразвуковим контролем на власних фантомах / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.359-363.
 • 80. Мухомор А.И., Бубнов Р.В. Роль ультрасонографии в современной диагностике рака предстательной железы / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.395-403.
 • 81. Абдуллаєв Р.Я., Бубнов Р.В. ТЕХНОЛОГІЇ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТРОЛЕМ / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю та школи-семінару "Актуальні проблеми ультразвукової діагностики " 23 - 27 травня 2011р. м.Судак (Крим), 2011. – С. .
 • 82. Абдуллаєв Р.Я., Бубнов Р.В., Строкань А.М.ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕГІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ ТА НЕЙРОСТИМУЛЯТОРА / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю та школи-семінару "Актуальні проблеми ультразвукової діагностики " 23 - 27 травня 2011р. м.Судак (Крим), 2011. – С. .
 • 83.Бубнов Р.В. РОЛЬ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЦІ ПОДАГРИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю та школи-семінару "Актуальні проблеми ультразвукової діагностики " 23 - 27 травня 2011р. м.Судак (Крим), 2011. – С. .
 • 84.Бубнов Р.В., Абдуллаєв Р.Я., Строкань А.М. ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ МЕТОДИК РЕГІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПІД УЗ КОНТРОЛЕМ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОМИЛКИ ІНТЕРВЕНЦІЙНОЇ СОНОГРАФІЇ НА ФАНТОМАХ / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю та школи-семінару "Актуальні проблеми ультразвукової діагностики " 23 - 27 травня 2011р. м.Судак (Крим), 2011. – С. .
 • 85.Мухомор О.І., Бубнов Р.В., Бужава І.І., Стефанська Л.Б. ЗНАЧЕННЯ СОНОЕЛАСТОГРАФІЧНОГО АРТЕФАКТУ BGR У ВИЗНАЧЕННІ ДЛЯ РІДИННОГО КОМПОНЕНТУ УТВОРІВ ЯЄЧНИКІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУ ПУНКЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю та школи-семінару "Актуальні проблеми ультразвукової діагностики " 23 - 27 травня 2011р. м.Судак (Крим), 2011. – С. .
 • 86. Bubnov R.V. A comparative study with trigger point dry needling under ultrasound guidance and blind technique. A new approach for myofascial pain syndrome management. / The American Acupuncturist. - 2011. -Spring (Volume 55) - P. 37.
 • 87. Баран М.М., Бубнов Р.В., Т.О.Войцеховская, Л.С.Гнатюк, В.И.Зубчук, Имад Исса Джамиль Ирейфидж, Синекоп Ю.С., Исследование влияния низкочастотных магнитных полей на биологические объекты // Электроника и связь. – 2011. – № 4 (63). – С. 154–159.
 • 88. Бубнов Р. В., Абдуллаєв Р. Я. Основні сонографічні параметри проведення реґіонарної анестезії нижніх кінцівок під ультразвуковим контролем / Лікарська справа. – 2010. № 7-8. – С. 97-107.
 • 89. Бубнов Р. В. Моделирование регионарной анестезии под ультразвуковым контролем с помощью интегрированного применения трехмерных технологий и фантомов [Текст] // Междунар.мед. журн. – 2011. – № 2. – С. 98-104.
 • 90. Бубнов Р. В., Строкань А. М., Абдуллаєв Р. Я. Проведення регіонарної анестезії нижніх кінцівок під контролем ультрасонографії та нейростимулятора - порівняльне дослідження // Лікарська справа. – 2010. № 3-4. – С. 126-131.
 • 91. Bubnov R.V., Kyselova O.G. Three-dimensional modeling of novel ultrasound guided technique for craniomandibular pain syndromes management / Биомедицинская инженерия. – – 2011. – № 1. – С. 32-36.
 • 92. Bubnov R.V., Melnyk I.M. Initial clinical experience of fractal analysis in medical imaging / Acta Biomedical Engineering. - Wrocław – 2011. – Vol 4. – P 229-234.
 • 93. Bubnov R.V. Trigger point dry needling under ultrasound guidance - a new approach for myofascial pain syndrome management / Acta Biomedical Engineering. - Wrocław – 2011. – Vol 4. – P 201-210.
 • Bubnov R.V. Kyselova O.G.Three-dimensional modeling for temporomandibular joint dysfunction diagnosis and craniomandibular pain syndromes management / Acta Biomedical Engineering. - Wrocław – 2011. – Vol 4. – P 235-242.
 • 94. Bubnov R.V. Trigger point dry needling under ultrasound guidance - a new approach for myofascial pain syndrome management / Journal of neurology. - 2011. – Vol 258. – Supplement 1. - P S270.
 • 95. Bubnov RV ULTRASONOGRAPHY OF BRACHIAL PLEXUS NEUROPATHY IN BREAST CANCER PATIENTS AND ULTRASOUND GUIDED PALIATIVE PAIN MANAGEMENT // Virtual instruments in biomedicine. 2011. - Klaipeda (Lithuania) Abstract book. p. 164-166.
 • 96. Киселева О.Г., Бубнов Р.В., Швець О.О. ТЕХНОЛОГИИ СЕГМЕНТАЦИИ УЗ-ИЗОБРАЖЕНИЙ // Virtual instruments in biomedicine. 2011. - Klaipeda (Lithuania) Abstract book. p. 196-201.
 • 97. Bubnov R.V.,Melnyk I.M. THE INITIAL CLINICAL EXPERIENCE USING FRACTAL METHODS IN ANALYSIS OF DIAGNOSTIC IMAGES // Virtual instruments in biomedicine. 2011 - Klaipeda (Lithuania) Abstract book. p. 160-164.
 • 98. Бубнов Р.В. ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ // Virtual instruments in biomedicine. 2011. - Klaipeda (Lithuania) Abstract book. p. 201-206.
 • 99. Bubnov Rostyslav Mathematical Modeling in Modern Ultrasonography // Український математичний конгрес - 2009. Секція 1. Прикладні проблеми математики / Відп. Редактор В.В. Новицький. Київ: Ін-т математики НАН України. - 2010. - с. 56-62.
 • 100. Мухомор О. І., Бужава І. І., Дегтярюк М. В., Бубнов Р. В. Роль соноеластографії у визначенні прогнозу пункційного лікування утворень яєчників. - С.197-199 /Здоровье женщины [Текст] : всеукр. науч.-практ. журн. - 2011. - N 2. - С.197-203.
 • 101. Бубнов Р.В. Сучасні тривимірні технології візуальної діагностики в гінекологічній практиці / Р. В. Бубнов, О. І. Мухомор. Здоровье женщины [Текст] : всеукр. науч.-практ. журн. - 2011. - N 2. - С.201.
 • 102. P.В. Бубнов, А. И. Мухомор Лечение тазовой боли с помощью собственного метода "сухого" иглоукалывания триггерных точек под ультразвуковым контролем [Текст] // Здоровье женщины : всеукр. науч.-практ. журн. - 2011. - N 2. - С. 106-111.
 • 103. А.И. Мухомор, P.В. Бубнов Возможности соноэластографии и допплерографии в диагностике рака предстательной железы. Современный диагностический алгоритм [Текст] // Здоровье мужчины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2011. - N 1. - С. 157-159.
 • 104. P. В. Бубнов, Р. Я. Абдуллаев, А. И. Мухомор Интегрированное применение трехмерных технологий и фантомов для изучения анатомии нервов нижней конечности и моделирования регионарной анестезии под ультразвуковым контролем [Текст] / // Здоровье женщины : всеукр. науч.-практ. журн. - К. : Эксперт ЛТД, 2011. - N 3. - С. 92-97.
 • 105. Бубнов Р.В., Клитинский Ю.В. Использование «сухого» иглоукалывания триггерных точек под ультразвуковым контролем в лечении дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Первичный опыт. Клиническая иллюстрация и обзор литературы / Дентальные технологии №1(44), 2010. - С.45-52.
 • 106. R.V. Bubnov Ultrasonography Diagnosis of Peripheral Neuropathy. The Initial Experience / Ultrasound in Medicine & Biology, Volume 37, Issue 8, Supplement 1, August 2011, Pages S144-S145.
 • 107. R.V. Bubnov The Study of Nerve Sonoanatomy for Regional Anesthesia Under Ultrasound Guidance Using the Integrated Application of Three-Dimensional Modeling Based on the Expert Segmentation of Sonographic Images / Ultrasound in Medicine & Biology, Volume 37, Issue 8, Supplement 1, August 2011, Page S25.
 • 108. R.V. Bubnov The Use of Ultrasound Equipment of General Use for In Vivo Study of Cerium Dioxide Nanoparticles Introduction in Mice / Ultrasound in Medicine & Biology, Volume 37, Issue 8, Supplement 1, August 2011, Page S162.
 • 109. R.V. Bubnov Ultrasound-Guided Trigger Point Dry Needling: A New Approach for Myofascial Pain Syndrome Management / Ultrasound in Medicine & Biology, Volume 37, Issue 8, Supplement 1, August 2011, Page S74.
 • 110. Bubnov R.V. A COMPARATIVE STUDY WITH TRIGGER POINT DRY NEEDLING UNDER ULTRASOUND GUIDANCE AND BLIND TECHNIQUE. A NEW APPROACH FOR MYOFASCIAL PAIN SYNDROME MANAGEMENT / European Journal of Neurology. – 2011. - № 18 (Suppl. 2), 344–620. – p. 194.
 • 111. Bubnov R.V. ULTRASOUND DIAGNOSIS OF PERIPHERAL NEUROPATHY. THE INITIAL EXPERIENCE / European Journal of Neurology. – 2011. - № 18 (Suppl. 2), 344–620. – p. 569.
 • 112. Bubnov R.V., Melnyk I.M. QUESTION OF CHOISE, DECISION MAKING IN DIAGNOSTIC IMAGING AND INTERVENTION MISTAKE PREDICTION MATHEMATICAL MODELING APPROACH / EPMA Journal (2011) 2 (Suppl 1):S186.
 • 113. R.V. Bubnov CAN PAIN MANAGEMENT PROTOCOLS BE EVIDENCE BASED, PHYSIOLOGICAL, SAFE AND PERSONALIZED? NEW CHALLENGES FOR EDUCATION IN / EPMA Journal (2011) 2 (Suppl 1):S70.
 • 114. І.М. Мельник, Р.В. Бубнов ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ГІЛОК І ГРАНИЦЬ ДІСКРЕТНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ НАХОДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОМИЛКИ РЕГІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ / Матеріали Всеукраїнського наукового семінару "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини" 26-27 серпня 2001 р. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. - с. 80-83.
 • 115. Мельник І.М., Бубнов Р.В. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОМИЛКИ РЕҐІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМІЧНОЇ СХЕМИ МЕТОДУ ГІЛОК І ГРАНИЦЬ / Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика: Збірник доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю. - Київ: ІПММС НАНУ, 2011. - с. 168-171.
 • 116. Р.В. Бубнов, О.Г. Кисельова Стереоскопічна візуалізація біомедичних об’єктів / Биомедицинская инженерия. – 2011. – № 2. – С. 54-58.
 • 117. Бубнов Р.В., Гнатюк Л.С., Синєкоп Ю.С МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИК РЕГІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПІД УЗ КОНТРОЛЕМ НА ФАНТОМАХ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ СТАТИСТИКО-МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ // Медична Інформатика та Інженерія. – 2011. – К. N 3. C. 20-26.
 • 118. Bubnov Rostyslav V. ULTRASONOGRAPHY DIAGNOSTIC CAPABILITY FOR MESENTERIC VASCULAR DISORDERS / Gut 2011; 60 (Suppl 3) / Endoscopy 2011; 43 (Supl 1) A104.
 • 119. Bubnov Rostyslav V., Butsko Yevgen S. 3D VECTOR MODELING FOR TRANSJUGULAR INTRAHEPATIC PORTOSYSTEMIC SHUNT (TIPS) UNDER COMBINED SONOGRAPHIC AND X-RAY CONTROL - A NOVEL APPROACH Gut 2011; 60 (Suppl 3) / Endoscopy 2011; 43 (Supl 1) A356.
 • 120. Y.S. Synekop, V.I. Zubchuk, Imad Issa Dzhamil Ireyfidzh, М.М. Baran, T.O. Voytsehovskaya, L.S. Hnatiuk, R.V. Bubnov Investigation of influence of low frequency magnetic fields on biological objects / Electronics and Nanotechnology, April 12-14, 2011, Kyiv, Ukraineю - p. 111.
 • 120. Pilecki Zbigniew, Hrazdira Lubos, Pilecki Grzegorz, Bubnow Rostyslaw Techniki punkcyjne w ultrasonografii // Ultrasonografia. - 2011. - Vol. 45. - p. 38-45. (in Polish)
 • 121. Бубнов Р.В. Ультразвукова візуалізація тригерних точок при міофасціальних больових синдромах та їх інактивація шляхом «сухого» голковколювання під ультразвуковим контролем. Первинний досвід. // Український математичний конгрес - 2009. Секція 1. Прикладні проблеми математики / Відп. Редактор В.В. Новицький. Київ: Ін-т математики НАН України. - 2010. - с.52-56.
 • 122. Бубнов Р.В. Персоналізована, прогностична та профілактична медицина (ПППМ). Сучасна європейська парадигма // Матеріали науково-практичної конференцiї «Променевi методи дослiдження як дiагностичний та лiкувальний супровiд в онкологiї» Київ: 2012, С.48-51.
 • 123. Бубнов Р.В., Мухомор О.І. Інвазивна сонографія легеневої тканини та органів грудної клітки // Матеріали науково-практичної конференцiї «Променевi методи дослiдження як дiагностичний та лiкувальний супровiд в онкологiї» Київ: 2012, С.48-51. DOI: 10.13140/2.1.2059.2964
 • 124. Bubnov R.V. Unremovable idiopathic pain treatment by novel ultrasound guided technique // Матеріали науково-практичної конференцiї «Променевi методи дослiдження як дiагностичний та лiкувальний супровiд в онкологiї» Київ: 2012, С.37-38.
 • 125. Bubnov R.V., Boyko V.V. The capabilities of ultrasonography in complex diagnostics of advanced colorectal cancer. A prospective study. // Матеріали науково-практичної конференцiї «Променевi методи дослiдження як дiагностичний та лiкувальний супровiд в онкологiї» Київ: 2012, С.39-40. DOI: 10.13140/2.1.2321.4401
 • 126.Mukhomor O.I., Bubnov R.V. Prediction outcome of aspiration treatmeant under ultrasound guidance using sonoelastography (personalized and predictive management in gynaecology) // Матеріали науково-практичної конференцiї «Променевi методи дослiдження як дiагностичний та лiкувальний супровiд в онкологiї» Київ: 2012, С.131-132.
 • 127. Mukhomor O.I., Bubnov R.V., Abdullaev R.Ya. Sonoelastography enhanced US guided biopsy for prostate cancer detection // Матеріали науково-практичної конференцiї «Променевi методи дослiдження як дiагностичний та лiкувальний супровiд в онкологiї» Київ: 2012, С.133-135. DOI: 10.13140/2.1.4680.7363
 • 128.Бубнов Р.В., Мельник І.М. Оптимізація медичних рішень та визначення помилки інтервенційної сонографії за допомогою математичних моделей // Матеріали науково-практичної конференцiї «Променевi методи дослiдження як дiагностичний та лiкувальний супровiд в онкологiї» Київ: 2012, С.56-65.
 • 129.Бубнов Р.В., Строкань А.М., Абдуллаєв Р.Я. Принципи навчання використання сонографії в регіональній анестезії та медицині болю // Матеріали науково-практичної конференцiї «Променевi методи дослiдження як дiагностичний та лiкувальний супровiд в онкологiї» Київ: 2012, С.41-47.
 • 130. Bubnov R.V. ULTRASONONOGRAPHY FOR ASSESSMENT MESENTERIC ISCHEMIA // EUROSON 2012 Annual meeting, Madrid, 22-24 April, 2012. Abstracts Book. - p. 34.
 • 131. Bubnov R. V., Abdullaev R.Ya. ULTRASONOGRAPHY CAPABILITIES FOR GOUTY NEPHROPATHY // EUROSON 2012 Annual meeting, Madrid, 22-24 April, 2012. Abstracts Book. - p. 35.
 • 132. Mukhomor O.I., Bubnov R.V., Abdullaev R.Ya. SONOELASTOGRAPHY HELPS US GUIDED PROSTATE BIOPSY FOR CANCER DETECTION // EUROSON 2012 Annual meeting, Madrid, 22-24 April, 2012. Abstracts Book. - p. 113.
 • 133. Bubnov R. V. TRIGGER POINTS DRY NEEDLING UNDER ULTRASOUND GUIDANCE IS AN EFFECTIVE TOOL FOR UNREMOVABLE IDIOPATHIC PAIN TREATMENT // EUROSON 2012 Annual meeting, Madrid, 22-24 April, 2012. Abstracts Book. - p. 146.
 • 134. Mukhomor O.I., Bubnov R.V. SONOELASTOGRAPHY FOR PREDICTION OUTCOME OF ASPIRATION TREATMEANT UNDER ULTRASOUND GUIDANCE OF OVARIAN CYSTIC LESIONS // EUROSON 2012 Annual meeting, Madrid, 22-24 April, 2012. Abstracts Book. - p. 227.
 • 135. Abdullaiev R.Ya., Bubnov R.V., Degtiariuk M.V., Mukhomor O.I. ULTRASOUND CAPABILITIES FOR PREDICTIVE DIAGNOSIS AND PERSONALIZED MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OF ENDOMETRIAL PATHOLOGY / Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. IV Конгрес: Матеріали і тези, 14-16 травня 2012 р. – К.: ВБО «Український допплерівський клуб», 2012. – С. 29-30.
 • 136. Abdullaiev R.Ya., Mukhomor O.I., Bubnov R.V. NEW PROMISING TENDENCIES FOR UPDATING PROSTATE CANCER MANAGEMENT ALGORITHM. 3D VECTOR MODELING GUIDED APPROACH FOR BIOPSY AND TREATMENT PLANNING / Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. IV Конгрес: Матеріали і тези, 14-16 травня 2012 р. – К.: ВБО «Український допплерівський клуб», 2012. – С. 51-52.
 • 137. Бубнов Р.В., Абдуллаєв Р.Я. УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ, ПРОГНОСТИЧНОЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ (ПППМ) / Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. IV Конгрес: Матеріали і тези, 14-16 травня 2012 р. – К.: ВБО «Український допплерівський клуб», 2012. – С. 102-104.
 • 138.Бубнов Р.В., Мельник І.М. МЕТОД ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕНЬ В УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ / Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. IV Конгрес: Матеріали і тези, 14-16 травня 2012 р. – К.: ВБО «Український допплерівський клуб», 2012. – С. 105-106.
 • 139. Абдуллаєв Р.Я., Бубнов Р.В., Мухомор О.І. ПРИНЦИПИ СОНОГРАФІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ ТКАНИНИ ТА ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ / Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. IV Конгрес: Матеріали і тези, 14-16 травня 2012 р. – К.: ВБО «Український допплерівський клуб», 2012. – С. 30-32.
 • 140. Pilecki Zbigniew, Pilecki Grzegorz, Bubnov Rostyslav, Abdullaiev Rizvan INTRODUCTION TO SONOSURGERY / Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. IV Конгрес: Матеріали і тези, 14-16 травня 2012 р. – К.: ВБО «Український допплерівський клуб», 2012. – С. 222-225.
 • 141. Бубнов Р.В., Мельник І.М. Застосування логістичної моделі парадоксу Мотні Холла та її узагальнення для оптимізації діагностичних рішен в медицині / Інформатика та системні науки (ІСН-2012): матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 1-3 березня 2012 р.)/ за ред. О.О. Ємця . - Полтава: ПУЕТ, 2012. - С. 37-40.
 • 142. Mukhomor AI, Bubnov RV. [Using modern radiological methods for prostate cancer diagnostics]. Lik Sprava. 2010 Jul-Sep;(5-6):118-23. PMID: 21488378
 • 143. Bubnov, R.V.; Ultrasonography for local muscle spasticity management [abstract]. Movement Disorders 2012; 27 Suppl 1: 336
 • 144. Bubnov R.V., Gandurska-Pavlenko O.P. (abstract): The trigger points dry needling and injection technique under ultrasound guidance for shoulder myofascial pain treatment. A comparative study (abstract). European Journal of Neurology 2012; 19 (Suppl. 1): 625.
 • 145. Bubnov RV: Unremovable idiopathic pelvic pain treatment by a novel ultrasound guided technique. European Journal of Neurology. 2012, 19 (Suppl. 1), 586.
 • 146. Bubnov Rostyslav V. NOVEL APPROACH FOR PERSONALIZED MANAGEMENT AND PREVENTION OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION AND CRANIOMANDIBULAR PAIN SYNDROMES European Symposium on Predictive, Preventive and Personalised Dentistry under the EPMA 2012 in Voronezh, RussiaAbstract Book: 93-96.
 • 147.Bubnov R. V., Melnyk I. M. THE NOVEL APPROACH FOR GASTROINTESTINAL ONCOLOGY DIAGNOSIS IN MEDICAL DECISION MAKING BASED ON FRACTAL ANALYSIS / Proc. XVIII-th International Conference Knowledge - Dialogue - Solution September, 10-13, 2012 (Ukraine). - p. 19.
 • 148. Bubnov R. V., Melnyk I.M. RELIABILITY OF COMPLEX ULTRASONOGRAPHY CRITERIA OF LIVER AND KIDNEY INVOLVEMENT FOR GOUT DIAGNOSIS EVALUATED BY NOVEL MATHEMATICAL MODEL / Proc. XVIII-th International Conference Knowledge - Dialogue - Solution September, 10-13, 2012 (Ukraine). - p. 20.
 • 149. Melnyk I.M., Bubnov R. V., IMAGING, MATHEMATICAL MODELING, INTERVENTION, CHOISE, ERROR ANALYSIS, MONTY HALL PARADOX, METHOD OF BRANCHES AND BOUNDARIES. CHOICE OF DIAGNOSTIC DECISION MAKING IN MEDICINE AND INTERVENTION MISTAKE PREDICTION USING MATHEMATICAL MODELS / International Journal "Information Models and Analyses" 2012 1(1): 78-83.
 • 150. Melnyk I.V., Bubnov R. V. LOGISTIC MODEL OF SELECTION DIAGNOSTIC DECISIONS IN MEDICINE BASED ON MONTY HALL PARADOX AND ITS GENERALIZATION / Proc. XVIII-th International Conference Knowledge - Dialogue - Solution September, 10-13, 2012 (Ukraine). - p. 21.
 • 151. Melnyk I.M., Bubnov R. V. CHOICE OF DIAGNOSTIC DECISION MAKING IN MEDICINE AND INTERVENTION MISTAKE PREDICTION USING MATHEMATICAL MODELS / International Journal "Information Models and Analyses" 2012 1(1): 78-83.
 • 152. Bubnov RV Evidence-based pain management: is the concept of integrative medicine applicable? (Review) EPMA Journal 2012, 3:13.
 • 153. Bubnov R.V. The trigger points dry needling under ultrasound guidance for shoulder myofascial pain treatment. Comparison vs injection treatment. Slovak Journal of Health Sciences, 2012 July, 3(2):97-98.
 • 154. Bubnov R.V., Strokan A.M., Abdullaiev R.Ya. LOWER EXTREMITIES NERVE blocks UNDER Ultrasonography AND nerve stimulator guidance. COMPARATIVE STUDY. Slovak Journal of Health Sciences, 2012 July, 3(2):98-99.
 • 155.Bubnov R.V. Ultrasonography For Local Muscle Spasticity Management Slovak Journal of Health Sciences, 2012 July, 3(2):99-100.
 • 157.Bubnov R.V. Trigger points dry needling under ultrasound guidance for idiopathic pain treatment in women. Slovak Journal of Health Sciences, 2012 July, 3(2):100-101.
 • 158.Bubnov R.V., Yevseenko V.G. Injections of Platelets Rich Plasma (PRP) under Ultrasound Guidance for Acute Muscle Trauma in Professional Athletes. Slovak Journal of Health Sciences, 2012 July, 3(2):101-102.
 • 159. Bubnov R.V. Ultrasound Diagnostic Markers for Peripheral Neuropathy Assessment. Slovak Journal of Health Sciences, 2012 July, 3(2):103-104.
 • 160. Abdullaiev R.Ya., Bubnov R.V. Diagnostic possibilities of ultrasonography for stenosis of the lumbar vertebral canal. Slovak Journal of Health Sciences, 2012 July, 3(2):103-104.
 • 161. Abdullaiev R.Ya., Bubnov R.V. Ultrasound Diagnosis of Atlanto-Axial Rotatory Subluxation in Neonates. Slovak Journal of Health Sciences, 2012 July, 3(2):104-105.
 • 162. Abdullaiev R.Ya., Bubnov R.V. Ultrasonographic Diagnosis of Atlanto-Axial Junction Instability in Children 4-6 Years. Slovak Journal of Health Sciences, 2012 July, 3(2):
 • 163. Dragulyan M.V., Gulko T.P., Bubnov R.V., Irodov D.M., Pokholenko Ia.O., Kordium V.A. Ultrasound-Controlled Osteoarthritis Model in Rats. Slovak Journal of Health Sciences, 2012 July, 3(2):107-108.
 • 164. Pilecki Z., Hrazdira L., Pilecki G., Bubnov R.V. Puncture Techniques in Ultrasonography. Slovak Journal of Health Sciences, 2012 July, 3(2):123-127.
 • 165.M. Spivak, R. Bubnov, I. Yemets, L. Lazarenko, N. Timoshok, A. Vorobieva, S. Mohnatyy, Z. Ulberg, L. Reznichenko, T. Grusina, V. Zhovnir, N. Zholobak Doxorubicin dose for congestive heart failure modeling and the use of general ultrasound equipment for evaluation in rats. Longitudinal in vivo study. Med Ultrason 2013; 15(1): 23-28.
 • 166.R Bubnov, IM Melnyk A NOVEL APPROACH TO IMAGE ANALYSIS FOR HEPATIC ONCOLOGY DIAGNOSIS BASED ON FRACTAL GEOMETRY. PRELIMINARY RESULTS Journal of Hepatology 58, S258-S259.
 • 167.OK Toporova, DM Irodov, RV Bubnov, OL Kholodkova, TP Gulko, TP Ruban, PV Morgunov, VA Kordium INTRAHEPATIC ULTRASOUND-MEDIATED GENE DELIVERY Journal of Hepatology 58, S119.
 • 168.R Bubnov, V Yevseenko, I Semeniv Ultrasound guided injections of Platelets Rich Plasma for muscle injury in professional athletes. Comparative study. Med Ultrason 15 (2), 101-105.
 • 169. Gulko T.P., Dragulyan M.V., Levkiv M.Yu., Bubnov R.V., Kordyum V.A. Peculiarities of osteoarthritis in rats // PROCEEDINGS OF THE VI INTERNATIONAL YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE «BIODIVERSITY. ECOLOGY. ADAPTATION. EVOLUTION.», DEDICATED TO 150 ANNIVERSARY FROM THE BIRTH OF VLADIMIR LIPSKIY (ODESA, MAY 13 – 17, 2013) P. 267-268.
 • 170. Spivak MY, Bubnov RV, Yemets IM, Lazarenko LM, Tymoshok NO, Ulberg ZR: Gold nanoparticles - the theranostic challenge for PPPM: nanocardiology application. EPMA J. 2013 Jun 24;4(1):18
 • 171. Spivak MY, Bubnov RV, Yemets IM, Lazarenko LM, Tymoshok NO, Ulberg ZR: Development and testing of gold nanoparticles for drug delivery and treatment of heart failure: a theranostic potential for PPP cardiology. EPMA J. 2013 Jun 24;4(1):20
 • 172.Кордюм В.А., Римар С.Є., Гулько Т.П., Драгулян М.В., Левків М.Ю., Бубнов Р.В. МОДЕЛЮВАННЯ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ / Біотехнологія ХХІ століття: тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 115 річниці заснування НТУУ «КПІ» (Київ, 24 квітня 2013 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 33-34.
 • 173. M.Y. Spivak, R.V. Bubnov, L.M. Lazarenko, N.O. Tymoshok Sonoporation delivered gold nanoparticles for myopathy treatment on rat model Journal of the Neurological Sciences (Impact Factor: 2.24). 10/2013; 333(Suppl 1):e456. doi:10.1016/j.jns.2013.07.1628
 • 174. RV Bubnov, D Fodor Latent trigger point platelet rich plasma (PRP) injections under ultrasound guidance for chronic myofascial pain Journal of the Neurological Sciences (Impact Factor: 2.24). 10/2013; 333(Suppl 1):e91. DOI:0.1016/j.jns.2013.07.588
 • 175. Гулько Т.П., Драгулян М.В., Рымар С.Є., Левкив М.Ю., Кордюм В.А., Бубнов Р.В Моделирование цирроза у крыс линии Wistar разного возраста // Материалы VIII Международной научной конференции «Факторы экспериментальной эволюции организмов», посвященной 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского и 95-летию со времени основания НАН Украины, 23–27 сентября 2013 г. Алушта, АР Крым. Т. 12, С 111-114.
 • 176. Goncharenko VM, Beniuk VA, Kalenska OV, Demchenko OM, Spivak MY and Bubnov RV: Predictive diagnosis of endometrial hyperplasia and personalized therapeutic strategy in women of fertile age. EPMA J 2013, 4:24.
 • 177. R. V. BUBNOV, I. M. MELNYK Gastrointestinal oncology diagnosis based on imaging fractal analysis. Preliminary results // 2nd EUMLS Conference “Mathematics for Life Sciences” Sept. 5-10 2013, Olenivka, Crimea, Ukraine. Режим доступу: http://eumls2013.logo-st.com//abstracts/pdf/384.pdf (дата звернення: 03.12.13). — Назва з екрана.
 • 178. Кордюм В.А., Римар С.Є., Гулько Т.П., Драгулян М.В., Левків М.Ю., Бубнов Р.В. МОДЕЛЮВАННЯ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ / Біотехнологія ХХІ століття: тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 115 річниці заснування НТУУ «КПІ» (Київ, 24 квітня 2013 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 33-34.
 • 179. Гулько Т.П., Драгулян М.В., Рымар С.Є., Левкив М.Ю., Кордюм В.А., Бубнов Р.В. Моделирование цирроза у крыс линии Wistar разного возраста /Збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» Національна академія наук України Національна академія аграрних наук України Академія медичних наук України Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова Т. 12. - С 111-114. ISSN 2219-3782.
 • 180. Гулько Т.П., Драгулян М.В., Рымар С.Є., Левків М.Ю., Кордюм В.А., Бубнов Р.В. Вивчення терапевтичного ефекту МСК вартонівського гелю пуповини людини на моделі остеоартриту у щурів / Ветеринарна медицина 2013. – 97. - С. 320-321.
 • 181. Goncharenko VM, Beniuk VA, Vyniarskyi YaM, Bashynskyi SM, Bubnov RV Assessment of endometrial receptor systems for PPPM approach for endometrial hyperplasia in reproductive age women. EPMA Journal 2014, 5(Suppl 1):A39.
 • 182. Goncharenko VM, Beniuk VA, Vyniarskyi YaM, Bashynskyi SM, Bubnov RV Personalized treatment strategy for atypical endometrial hyperplasia with regards to age, comorbidities and endometrial receptor status. EPMA Journal 2013, 4 (Suppl 1): A40.
 • 183. Bubnov RV, Melnyk IM Hepatic oncology diagnosis based on imaging fractal analysis. Preliminary results. EPMA Journal 2013, 5 (Suppl 1): A43.
 • 184. Voloshchuk VG, Yagupolskyi YuL, Tanchuk YuV, Boyko VM, Bubnov RV The problem of utilization (detoxification) unsymmetrical dimethylhydrazine. Challenge for synthesis of mildronate and its structure analogues. EPMA Journal 2014, 5(Suppl 1):A92.
 • 185. Pankratova ND, Bubnov RV Solving strategic problems of medicine of the future on the basis of the foresight methodology. EPMA Journal 2014, 5(Suppl 1): A65.
 • 186. Pilecki Z, Pilecki G, Bubnov R Introduction to sonosurgery. EPMA Journal 2014, 4(Suppl 1):A66.
 • 187.Bubnov RV, Melnyk IM Evaluation of biomarkers for diagnosnostic decision making in patients with gout using novel mathematical model. Complex PPPM approach. EPMA Journal 2014, 5(Suppl 1): A58.
 • 188. Bubnov RV, Toporova OK, Irodov DM, Gulko TP, Ruban TP, Morgunov PV, Kordium VA Use of ultrasound to enhance PEI-mediated gene delivery in vivo on diabetic model. EPMA Journal 2014, 5(Suppl 1): A76.
 • 189. Gorbach AO, Bubnov RV: Study of the digital model of self-regulation system of the heart. EPMA Journal 2013, 5 (Suppl 1): A89.
 • 190. Spivak MYa, Bubnov RV, Yemets IM, Lazarenko LM, Timoshok NO, Ulberg ZR Gold nanoparticles: challenge of PPPM for heart failure treatment and drug delivery. EPMA Journal 2014, 5(Suppl 1):A90.
 • 191. Lushchyk UB, Novytskyy VV, Bubnov RV, Legka II, Kovpak AO IT- technology for vascular monitoring as an evidential base in prevention and prediction of a vascular pathology. EPMA Journal 2014, 5(Suppl 1):A64.
 • 192. Borkowski DS, Zhuravel VV, Bubnov RV: Target approach for prevention avtivities in dental service of closed government systems. Ukranian concept. EPMA Journal 2014, 5(Suppl 1): A126.
 • 193. Moshynets OV, Rymar SU, Liutko OB, Oserjanskaja NM, Kolov GB, Kisyl NP, Bubnov RV, Boretska M, Irodov DM1Perspectives of epidemiological control of the MRSA subpopulations in hospital patients with sepsis via molecular detection, genetic analysis and following typing of methicilin resistance-carrying mobile genetic elements SCCmec in Ukraine. EPMA Journal 2014, 5 (Suppl 1):A132.
 • 194. Zholobak NM, Sherbakov AB, Babenko LS, Bogorad-Kobelska OS, Bubnov RV, Spivak MYa, Ivanov VK: The perspectives of biomedical application of the nanoceria. EPMA Journal 2014, 5(Suppl 1):A136.
 • 195. Natalia O Tymoshok, Liudmyla M Lazarenko, Rostyslav V Bubnov, Liudmyla N Shynkarenko, Lidia P Babenko, Viktoria V Mokrozub, Yulia A Melnichenko, Mykola Ya Spivak: New aspects the regulation of immune response through balance Th1/Th2 cytokines. EPMA Journal, The 01/2014; 5(Suppl 1):A134.
 • 196. Pilecki Z, Pilecki G, Bubnov R, Kutaj-Wąsikowska H: Missing of intervention in children orthopedics - benefits or losses? Presentation of pilot project results. EPMA Journal 2014, 5(Suppl 1):A162.
 • 197. Bubnov RV, Strokan AM, Logvinchuk PV, Aleksieieva TS: Personalized monotherapy vs protocol therapy complex for frozen shoulder. Comparative study. EPMA Journal 2014, 5(Suppl 1): A163.
 • 198. Abdullaiev RYa, Bubnov RV, Mammadov IG, Abdullaiev RR: Ultrasonography of herniated lumbar discs for screening programs in the late childhood and teenage. EPMA Journal 2014, 5(Suppl 1):A 164. doi:10.1186/1878-5085-5-S1-A164.
 • 199. Bubnov RV, Melnyk IM: Gastrointestinal oncology diagnosis based on imaging fractal analysis. Preliminary results. In Proceeding of EUMLS Conference Mathematics for Life Sciences. Olenivka, Crimea, Ukraine: September 05–10, 2013:8-9.[Abstracts Book]
 • 200. Bubnov R. V. Initial clinical experience using fractal methods in complex systems analysis of diagnostic images / R. V. Bubnov, I. M. Melnyk // Автоматика / Automatics – 2011 : матеріали XVIII Міжнародної конференції з автоматичного управління, 28–30 вересня 2011 року, Львів / Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Українська Асоціація з автоматичного управління, Національний комітет Росії з автоматичного управління, Інститут кібернетики НАН України, Інститут космічних досліджень НАН і ДКА України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, Московський державний університет імені М. В. Ломоносова, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 199.
 • 201. Дудник Т.А., Абдуллаев Р.Я., Бубнов Р.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОЛНЫХ РАЗРЫВОВ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА // Невский радиологический форум 2013 /Под ред. Н. А. Карловой. – СПб.: ЭЛБИСПб, 2013: 130-131.
 • 202. Дудник Т.А., Абдуллаев Р.Я., Бубнов Р.В. Пилеций Г. РОЛЬ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ СРЕДИ НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЫВОВ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА // Невский радиологический форум 2013 /Под ред. Н. А. Карловой. – СПб.: ЭЛБИСПб, 2013: 130-131.
 • 203. Lazarenko LM, Nikitina OE, Nikitin EV, Olga M Demchenko, Kovtonyuk GV, Ganova LO, Bubnov RV, Shevchuk VO, Nastradina NM, Bila VV, Spivak MYa: Development of biomarker panel to predict, prevent and create treatments tailored to the persons with Human papillomavirus-induced cervical precancerous lesions. EPMA J 2014, 5(1):1.
 • 204.Savcheniuk OA, Virchenko OV, Falalyeyeva TM, Beregova Tetyana V, Babenko LP, Lazarenko LM, Demchenko OM, Bubnov RV, Spivak MY: The efficacy of probiotics for monosodium glutamate-induced obesity: dietology concerns and opportunities for prevention. EPMA Journal 2014, 5:2.
 • 205. Rostyslav V Bubnov, Jun Wang: Clinical Comparative Study for Ultrasound-Guided Trigger-Point Needling for Myofascial Pain Medical Acupuncture 12/2013; 25(6):437-443.
 • 206. Bubnov R.V., Lushchyk U.B. Ultrasonography for Management of Local Muscle Spasticity in Neurological Patients. In Proceedings of the 12th Congress of International Society for Musculoskeletal Ultrasound (ISMUS) in Szeged, Hungary:16-18 October 2014; Szeged; 2014:8-9.
 • 207. Bubnov R.V., Abdullaiev R.Ya., Lubos Hrazdira, Pilecki Z., Pilecki G. , Semeniv I.P., Strokan A.M., Yezerskyi O. V. Musculoskeletal ultrasound and pain management. Searching for new biomarkers, challenges and recommendations for education and research. Position paper. In Proceedings of the 12th Congress of International Society for Musculoskeletal Ultrasound (ISMUS) in Szeged, Hungary:16-18 October 2014; Szeged; 2014: 19-21.
 • 208. Spivak M.Y. , Bubnov R.V., Lazarenko L.M., Tymoshok N.O. Ultrasound for myopathy rat model. Study of sonoporation delivery of gold nanoparticles. In Proceedings of the 12th Congress of International Society for Musculoskeletal Ultrasound (ISMUS) in Szeged, Hungary:16-18 October 2014; Szeged; 2014:32-33.
 • 209. Sinitsyn M.M., Bubnov R.V. Comparative assessment of ultrasound guided paravertebral block and epidural analgesia for continuous postoperative pain relief and respiratory function in patients after thoracic surgery. In Proceedings of the 12th Congress of International Society for Musculoskeletal Ultrasound (ISMUS) in Szeged, Hungary:16-18 October 2014; Szeged; 2014:14-16.
 • 210. Bubnov R.V., Logvinchuk P.V., Aleksieieva T.S. ‘Central’ (paravertebral) vs. ‘peripheral’ trigger points dry needling under ultrasound guidance for low back pain therapy. Comparative study. In Proceedings of the 12th Congress of International Society for Musculoskeletal Ultrasound (ISMUS) in Szeged, Hungary:16-18 October 2014; Szeged; 2014:22-24.
 • 211. Bubnov R.V., Strokan A.M., Sinitsyn M.M., Koval P.B. Musculoskeletal ultrasound in intensive care unit. Comparative study of basic interventions. In Proceedings of the 12th Congress of International Society for Musculoskeletal Ultrasound (ISMUS) in Szeged, Hungary:16-18 October 2014; Szeged; 2014:27-29.
 • 212. Драгулян М. В. Моделювання токсичного пошкодження печінки на лінії мишей ICR / М. В. Драгулян, Т. П. Гулько, В. А. Кордюм, Р. В. Бубнов, О. Г. Дерябіна // Scientific Jornal «ScienceRise». – 2014. - №4/1(4). – С. 13-20.
 • 213. Bubnov R.V., Goncharenko V.M. ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN WOMEN OF FERTILE AGE: PERSONALIZED DIAGNOSIS AND THERAPEUTIC STRATEGY / in Proceedings of 16th World Cognress of the International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE), Florence, Italy, from the 5th to 8th March 2014, Florence: 2014.
 • 214. Гулько, Т. П. Морфологическая характеристика процессов повреждения, компенсации и приспособления в патологически измененной печени при воздействии CCl4 [Текст] / Т. П. Гулько, М. В. Драгулян, Е. Г. Дерябина, В. А. Кордюм, М. Ю. Левкив, Р. В. Бубнов // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2014. – Т. 15. – С. 39–44.
 • 215. Yefimenko OY, Savchenko YO, Falalyeyeva TM, Beregova TV, Zholobak NM, Spivak MY, Shcherbakov OB and Bubnov RV: Nanocrystalline cerium dioxide efficacy for gastrointestinal motility: potential for prokinetic treatment and prevention in elderly. EPMA Journal 2015, 6:6.
 • 216. Grech G, Zhan X, Yoo B, Bubnov R, Hagan S, Danesi R, Vittadini G, Desiderio DM: EPMA position paper in cancer: current overview and future perspectives. EPMA Journal 2015, 6:9.
 • 217. Kobyliak NM, Falalyeyeva TM, Kuryk OG, Beregova TV, Bodnar PM, Zholobak NM, Shcherbakov OB, Bubnov RV et al. Antioxidative effects of cerium dioxide nanoparticles ameliorate age-related male infertility: optimistic results in rats and the review of clinical clues for integrative concept of men health and fertility. EPMA Journal 2015, 6:1.
 • 218. Bubnov R.V. Trigger Points Dry Needling Under Ultrasound Guidance for Low Back Pain Therapy. Comparative Study Ann Rheum Dis 2015;74:624 doi:10.1136/annrheumdis-2015-eular.2323.
 • 219. Мokrozub VV, Lazarenko LM, Sichel LM, Babenko LP, Lytvyn PM, Demchenko OM, Melnichenko YO, Boyko NV, Biavati B, DiGioia D, Bubnov RV, Spivak MY. The role of beneficial bacteria wall elasticity in regulating innate immune response. EPMA Journal 2015, 6:13.
 • 218. Тимошок Н. О., Бубнов Р. В., Нечипуренко О. О., Співак М. Я. ДИКЛОФЕНАК–ІНДУКОВАНА ГЕПАТОТОКСИЧНІСТЬ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ УМОВ / ISSN 0201 — 8470. Ukr. Biochem. J., 2014, Vol. 86, № 5 (Suppl. 2): 141.
 • 220. V. V. Mokrozub, L. M. Lazarenko, L. P. Babenko, Y. O. Melnichenko, N. V. Boyko, O. M. Demchenko, P. M. Lytvyn, R. V. Bubnov, M. Y. Spivak: THE INFLUENCE OF CELL WALL PROPERTIES OF LACTOBACILLI AND BIFIDOBACTERIA STRAINS ON THE PHAGOCYTIC CELLS FUNCTIONAL ACTIVITY. United European Gastroenterology Journal 2015 (Suppl 1): A621.
 • 221. Jella-Andrea Abraham, Olga Golubnitschaja, ... Nadiya V Boyko, Rostyslav V. Bubnov, Vadym M Goncharenko, Natalia O. Tymoshok, Oleksandr B. Shcherbakov, Nadiya M. Zholobak, Mykola Y. Spivak, Sergiy A. Grabovetskyi, Olena M. Mykhalchenko, Natalia O. Tymoshok, Igor P. Semeniv, et al. EPMA-World Congress 2015 EPMA Journal 2016;7(Suppl 1):9.
 • 222. Olga Golubnitschaja, Manuel Debald, Walther Kuhn, Kristina Yeghiazaryan, Rostyslav V. Bubnov, Vadym M. Goncharenko, Ulyana Lushchyk, Godfrey Grech, Katarzyna Konieczka Flammer Syndrome and potential formation of pre-metastatic niches: A multi-centred study on phenotyping, patient stratification, prediction and potential prevention of aggressive breast cancer and metastatic disease EPMA Journal 2016; 7(Suppl 1):A25.
 • 223. Rostyslav V. Bubnov, Sergiy A. Grabovetskyi, Olena M. Mykhalchenko, Natalia O. Tymoshok, Oleksandr B. Shcherbakov, Igor P. Semeniv, Mykola Y. Spivak Magnetic resonance imaging of nanoparticles in mice, potential for theranostic and contrast media development – pilot results EPMA Journal 2016; 7(Suppl 1): A11.
 • 224. Rostyslav V. Bubnov, Tetyana V. Ostapenko Ultrasound diagnosis for diabetic neuropathy - comparative study EPMA Journal 2016; 7(Suppl 1): A12.
 • 225. Rostyslav V. Bubnov, Nazarii M. Kobyliak, Nadiya M. Zholobak, Mykola Ya. Spivak Ultrasound for stratification patients with diabetic foot ulcers for prevention and personalized treatment - pilot results EPMA Journal 2016; 7(Suppl 1): A13.
 • 226. Vadym M. Goncharenko, Vasyl O. Beniuk, Olga V. Kalenska, Rostyslav V. Bubnov Immunohistochemical assessment of APUD cells in endometriosis EPMA Journal 2016; 7(Suppl 1): A27.
 • 227. Vadym M. Goncharenko, Vasyl O. Beniuk, Rostyslav V. Bubnov, Olga Melnychuk Updating personalized management algorithm of endometrial hyperplasia in pre-menopause women EPMA Journal 2016; 7(Suppl 1): A28.
 • 228. Andrii I. Kurchenko, Vasyl A. Beniuk, Vadym M. Goncharenko, Rostyslav V. Bubnov, Nadiya V. Boyko, Andriy M. Strokan The endometrium cytokine patterns for predictive diagnosis of proliferation severity and cancer prevention EPMA Journal 2016; 7(Suppl 1): A44.
 • 229. Olena I. Grechanyk, Rizvan Ya. Abdullaiev, Rostyslav V. Bubnov Ukrainian experience in hybrid war – the challenge to update algorithms for personalized care and early prevention of different military injuries EPMA Journal 2016; 7(Suppl 1):A30.
 • 230. Bubnov R.V., Tymoshok N.O., Spivak M.Y., Nechypurenko O.O. Gender differences of diclofenac on osteoarthritis rat model. Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the II International Scientific Conference, April 14-15, 2016, Kyiv. – Kyiv, 2016. – 168 p.: 118-119.
 • 231. Timoshok N.A., Bubnov P.V., Nechypurenko O.O., Lazarenko L.N., Shynkarenko L.N., Babenko L. P., Spivak N.Ya. Hepatoprotective action of L. CASEI IMV B-7280 after diclofenac treatment a rat experimental ostoartrosis. Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the II International Scientific Conference, April 14-15, 2016, Kyiv. – Kyiv, 2016. – 168 p.: 122-123.
 • 231. EPMA (Group of Authors). Proceedings of the EPMA World Congress.EPMA J. 2013 Sep 20;5 Suppl 1:A1-A165. PMID: 24625227
 • 232. Yevhen V Moiseyenko, Viktor I Sukhorukov, Georgiy Yu Pyshnov, Iryna M Mankovska, Kateryna V Rozova, Olena A Miroshnychenko, Olena E Kovalevska, Stefan-Arpad Y Madjar, Rostyslav V Bubnov, Anatoliy O Gorbach, Kostiantyn M Danylenko, Olga I Moiseyenko. Antarctica challenges the new horizons in predictive, preventive, personalized medicine: preliminary results and attractive hypothesis for multi-disciplinary prospective studies in the Ukrainian `Akademik Vernadsky` Station EPMA Journal 2016; 7:11. DOI: 10.1186/s13167-016-0060-8
 • 233. Immunohistological chemichal research of the apoptosis and endometrium APUD-system state interreaction in normal and pathological conditions [Text] / V. O. Benyuk [et al.] = Иммуногистохимическое исследование взаимоотношений процессов апоптоза и состояния APUD-системы эндометрия в норме и при патологии / В.А. Бенюк, О.В. Каленская, В.Н. Гончаренко, А.Н. Строкань, Р.В. Бубнов // Здоровье женщины. - 2016. - N 1. - P63-66
 • 234. Drahulian M. Peculiarities of osteoarthritis in rats / M. Drahulian, T. Gulko, R. Bubnov, P. Buchek, D. Irodov, R. German, M. Levkiw, S. Kostenko // ScienceRise. - 2016. - № 5(1). - С. 6-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2016_5(1)__3.
 • 235. Centeno CJ, Al-Sayegh H, Freeman MD, Smith J, Murrell WD, Bubnov R. A multi-center analysis of adverse events among two thousand, three hundred and seventy two adult patients undergoing adult autologous stem cell therapy for orthopaedic conditions. Int Orthop. 2016, 40:1755–1765. doi:10.1007/s00264-016-3162-y
 • 236. Abdullaiev R.Y., Bubnov R.V, Boyko V.V. DIAGNOSTIC CAPABILITIESOF ULTRASONOGRAPHY FOR NON-INVASIVE EVALUATION OF DUODENOGASTRIC REFLUX / Матеріали V-й Конгресу Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики 18-20 травня 2016 року,м.Київ.
 • 237. Bubnov R.V., Goncharenko V.M. TRANSABDOMIBAL VS TRANSLABIAL ULTRASOUND FOR DIAGNOSIS AND SCREENING OF BLADDER NECK MOBILITY / Матеріали V-й Конгресу Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики 18-20 травня 2016 року,м.Київ.
 • 238. Bubnov R.V., Drahulian M.V., Buchek P.V., Gulko T.P. Ultrasound-assisted pregnancy model in rats / Матеріали V-й Конгресу Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики 18-20 травня 2016 року,м.Київ.
 • 239. Бубнов Р.В., Співак М.Я., Драгулян М.В., Тимошок Н.О., Лазаренко Л.М., Гулько Т.П., Бучек П.В., Бабенко Л.П., Жолобак Н.М., Бойко Н.В. ВИКОРИСТАННЯ ДОКЛІНІЧНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: АНАЛІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ, ПЕРСПЕКТИВИ / Матеріали V-й Конгресу Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики 18-20 травня 2016 року,м.Київ.
 • 240. Goncharenko V.M., Bubnov R.V., Benyuk V.O., Dovgaliov R.V., Strokan A.M. PERSONALIZED TREAMENT ALGORITHM OF UROGENIATAL PROLAPSE IN PERIMENOPAUSAL WOMEN USING PELVIC FLOOR ULTRASOUND / Матеріали V-й Конгресу Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики 18-20 травня 2016 року,м.Київ.
 • 241. Goncharenko V.M., Bubnov R.V., Melnychuk O.P., Abdullaiev R.Y., Strokan A.M. ULTRASONOGRAPHY FOR PREDICTIVE DIAGNOSIS AND TREATMENT CONTROL OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN FERTILE AGE WOMEN / Матеріали V-й Конгресу Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики 18-20 травня 2016 року,м.Київ.
 • 242. Гречаник О.І., Абдуллаєв Р.Я., Світличний Е.В., Бубнов Р.В. УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА БОЙОВОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ТРАВМИ / Матеріали V-й Конгресу Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики 18-20 травня 2016 року, м.Київ.
 • 243. Дегтярюк М.В., Бубнов Р.В., Мухомор О.І. ВПЛИВ РОЗМІРІВ ВУЗЛА, СОНОГРАФІЧНОГО ПАТТЕРНУ ТА КІЛЬКОСТІ ВУЗЛІВ НА ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ТАБ. ПРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / Матеріали V-й Конгресу Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики 18-20 травня 2016 року, м.Київ.
 • 244. Тимошок Н.О., Бубнов Р.В., Нечипуренко О.О. МОДЕЛЮВАННЯ ГЕНДЕР-ЗАЛЕЖНОГО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ / Матеріали V-й Конгресу Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики 18-20 травня 2016 року, м.Київ.
 • 245. Skrynnyk K.V., Suprunenko O.A., Bubnov R.V., Abdullaiev R.Y. ULTRASOUND GUIDED INTRA-ARTERIAL AXILLARY CHEMOTHERAPY FOR PALLIATIVE CARE OF LOCALLY ADVANCED BREAST CANCER PATIENTS / Матеріали V-й Конгресу Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики 18-20 травня 2016 року, м.Київ.
 • 246. Thank You to Our 2015 Viral Immunology Reviewers. Viral Immunology. January 2016, 29(1): 71-72. doi:10.1089/vim.2015.29004.kch.
 • 247. Е. И. Гречанык, Р. Я. Абдуллаев, Р. В. Бубнов Ультразвуковая диагностика повреждений периферических нервов при боевой травме // Міжнародний медичний журнал. - 2016. - Т. 22, № 2. - С. 96-100.24.
 • 248. Olena, Grechanik, Yuliia Romanuik, Rostyslav Bubnov A RETROSPECTIVE STUDY OF GUNSHOT INJURIES TO THE EXTREMITIES BY USE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS (NATIONAL MILITARY MEDICAL CLINICAL CENTER OF UKRAINE) American Scientific Journal 2016; 2 (2): 13-17.
 • 249. Rostyslav Bubnov (2016, August 5) Pro-active prevention methods are best observed in Antarctica [Web log post]. BioMed Central blog `On Medicine` Retrieved from http://blogs.biomedcentral.com/on-medicine/2016/08/05/pro-active-prevention-methods-best-observed-antarctica
 • 250. Bubnov RV, Spivak MY, Lazarenko LM, Bomba A, Boyko NV. Probiotics and immunity: provisional role for personalized diets and disease preventionEPMA Journal 2015, 6:14.
 • 251.BRostyslav Bubnov, Liudmyla Petrenko. Asthma-associated factors - Potential predictive markers for patients stratification, personalized treatments and prevention. Eur Respir J 2016; 48: Suppl. 60, 3366. e-poster
 • 252.О.І. Гречаник, Р. Я. Абдуллаєв, Е.В. Світличний, Р.В. Бубнов, Р.Г. Красільніков МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ БОЙОВОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ТРАВМИ // Вісник морської медицини : наук.-практ. журн. / Укр. н.-д. ін-т медицини трансп. – Одеса: Укрмормедінформ, 2016; 2 (71): 121-122.
 • 253. 2016 The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) meeting Meeting Report .
 • 254. Alojz Bomba, Viktor O. Petrov, Volodymyr G. Drobnych, Rostyslav V. Bubnov, Oksana M. Bykova, Nadiya V. Boyko Cells, animal, SHIME and in silico models for detection and verification of specific biomarkers of non-communicable chronic diseases 7 (Suppl 1), A8..
 • 255. Liudmyla M. Lazarenko, Tetyana M. Falalyeyeva, Lidiia P. Babenko, Rostyslav V. Bubnov, Olga M. Demchenko, Nadiya V. Boyko, Mykola Y Spivak Probiotic strains alter the cytokines production at monosodium glutamate-induced obesity in rats. In Proc. of Internatinal Scentific Conference on Probiotics and Prebiotics, 21–23 June 2016 in Budapest, Hungary: 41-42.
 • 256. L.P. Babenko, O.Y. Sokolviak, V.V. Мokrozub, O.O. Nechypurenko, O.M. Demchenko, R.V. Bubnov, L.M. Lazarenko, M.Y. Spivak LACTOBACILLUS AND BIFIDOBACTERIUM PROBIOTIC STRAINS REDUCE CHOLESTEROL LEVELS AND AFFECT THE GUT MICROBIOTA IN OBESE MICE. United European Gastroenterology Journal 2016; 4(5S): A374–A375.
 • 257. Olga Golubnitschaja, Babak Baban, Giovanni Boniolo, Wei Wang, Rostyslav Bubnov, Marko Kapalla, Kurt Krapfenbauer, Mahmood S Mozaffari, Vincenzo Costigliola. Medicine in the early twenty-first century: paradigm and anticipation - EPMA position paper 2016. EPMA J 2016; 7:23. DOI: 10.1186/s13167-016-0072-4  патент патент патент патент

  Патенти

 • Пат. № 53237 U, Україна, МПК A61B 8/00 A61B 8/06. Спосіб візуалізації периферійної нервової системи для контролю регіонарної анестезії / Бубнов Р.В., Строкань А.М. – Опубл. 27.09.2010, бюл. № 18.
 • Пат. № 51375 U, Україна, МПКA61B 8/00. Спосіб візуалізації сідничного нерва / Абдуллаєв Р.Я., Бубнов Р.В. – Опубл. 12.07.2010. Бюл. № 13.
 • Пат. № 53236 U, Україна, МПК A61B 17/00 A61B 8/06 A61M 19/00. Спосіб візуалізації проведення реґіонарної анестезії та поширення анестетика / Строкань А.М., Бубнов Р.В. – Опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.
 • Пат. № UA 55241 U, Україна, МПК A61B 8/00. Спосіб виявлення тригерних точок при міофасціальному больовому синдромі – корисна модель / Бубнов Р.В. – Опубл. 10.12.2010. Бюл. № 23.
 • Пат. № 57287 U, Україна. Спосіб лікування міофасціального больового синдрому – корисна модель). МПК A61H 39/00 A61B 8/00 A61P 21/00 / Бубнов Р.В. – опубл. 25.02.2011, Бюл.№ 4, 2011 р.
 • Пат. U2010 06287, Україна. Спосіб лікування міофасціального больового синдрому / Бубнов Р.В. (вх. № 690471, 25.05.2010).
 • Пат. № 61290 U, Україна. Спосіб діагностики периферичної нейропатії – корисна модель). МПК A61B 8/08 / Бубнов Р.В. – опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13, 2011 р.
 • Пат. № 61291 U, Україна. Спосіб діагностики міопатії – корисна модель. МПК A61B 8/08 / Бубнов Р.В. – опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13, 2011 р.
 • Пат. № 61777 U, Україна. Спосіб інтегрованого тривимірного моделювання біомедичних об’єктів МПК A61B 8/08 / Бубнов Р.В. – опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14, 2011 р.
 • Пат. № 63457 U, Україна. Спосіб фрактального аналізу біомедичних об‘єктів A61B 17/00 (2006.01), A61B 8/06 (2006.01), A61M 19/00 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01) / Бубнов Р.В., Мельник І.М. – опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19, 2011 р.
 • Пат. № 63527 U, Україна. Спосіб створення фантомів для моделювання регіонарної анестезії під ультразвуковим контролем A61B 17/00 (2006.01), A61B 8/06 (2006.01), A61M 19/00 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01) / Бубнов Р.В., Мухомор О.І., Строкань А.М. – опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19, 2011 р.
 • Пат. № 66903 U, Україна. Спосіб діагностики подагричної нефропатії МПК A61B 8/08 G01N 33/70 (2006.01) / Бубнов Р.В. – опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2, 2012 р.
 • Пат. № 67883 U, Україна. Спосіб стереоскопічних зображень біомедичних об'єктів МПК (2012.01) A61B 8/00 A61H 39/00 A61B 8/14 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) G09B 23/28 (2006.01) / Бубнов Р.В., Кисельова О.Г – 12.03.2012, бюл. № 5 , 2012 р.
 • Пат. № 67884 U, Україна. Спосіб дослідження легеневої тканини та органів грудної клітки МПК A61B 8/08 (2006.01) / Бубнов Р.В. – опубл. 12.03.2012, бюл. № 5, 2012 р.
 • Пат. № 78082 U, Україна. Спосіб експерименту для моделювання біологічних процесів МПК A61B 10/00 A61B 8/00 A61D 99/00 (2013.01) / Бубнов Ростислав Володимирович, Співак Микола Якович, Жолобак Надія Михайлівна – опубл. 11.03.2013, бюл. № 5, 2013 р.
 • Пат. № 78105 U, Україна. Спосіб моделювання серцевої недостатності МПК A61B 10/00 A61B 8/00 (2013.01) / Винах.: Співак Микола Якович, Ємець Ілля Миколайович, Бубнов Ростислав Володимирович – опубл. 11.03.2013, бюл. № 5, 2013 р.
 • Пат. № 98459 U, Україна. Спосіб моделювання медикаментозного ураження печінки щурів МПК: A61B 1/00 (2015.01) / Винах.:Бубнов Ростислав Володимирович, Співак Микола Якович, Нечипуренко Олексій Олександрович, Тимошок Наталія Олександрівна - опубл. 27.04.2015, бюл. № 8, 2015 р.  Посилаються :
  NATURE:

  The Lancet Oncology:
  AmeriHealth Medical Policy Bulletin
  Ballyns et al. Office-Based Elastographic Technique for Quantifying Mechanical Properties of Skeletal Muscle JUM August 1, 2012 vol. 31 no. 8 1209-1219.
  Immediate Effect of Nimmo Receptor Tonus Technique on Muscle Elasticity, Pain Perception, and Disability in Subjects With Chronic Low Back Pain
  Treatment of temporomandibular myofascial pain with deep dry needling
  Dry Needling by Susan M. Ott
  Jolly Tarun , Srejic Elizabeth TRIGGER POINT INJECTION / Louisiana Pain Specialists
  TrabajoMet
  Guilherme Domenech - Fisioterapia American Academy of Pain Management - Letter 2011
  Heart and Toxins
  American Academy of Pain Management - Letter 2012
  Методика пункційної біопсії пухлин під контролем ультразвукового дослідження
  ФАСЦІОЛЬОЗ ЛЮДИНИ: ТРУДНОЩІ ДІАҐНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
  Сонографічні критерії оцінки стану сідничних м’язів у разі асептичного некрозу головки стегнової кістки у дорослих
  СИСТЕМИ ТРИВИМІРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
  MEDIFY
  УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТОРАКАЛЬНОЙ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

  Dry needling bij aspecifieke acute lage rugpijn
  Wall & Melzack's Textbook of Pain: Expert Consult by Stephen McMahon,Martin Koltzenburg,Irene Tracey,Dennis C. Turk
  Ultrasound-Guided Chemodenervation Procedures: Text and Atlas by Mark Hallett, Barbara Karp, Codrin Lungu
  Pharmacy News Article
  Terapie suchou jehlou
  Nervous System Diseases—Advances in Research and Treatment: 2013 Edition, p. 322
 • R. Bubnov (Kiev, UA) Trigger point dry needling under ultrasound guidance: a new approach for myofascial pain management 21st Meeting of the European Neurological Society, Lisbon, Portugal poster session Tuesday, May 31, 2011, 11:30 - 12:30
 • Мухомор А. И., Абдуллаев Р.Я. ПРИМЕНЕНИЕ СОНОЭЛАСТОГРАФИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПУНКЦИОННОЙ ТРЕПАНБИОПСИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю та школи-семінару "Актуальні проблеми ультразвукової діагностики " 23 - 27 травня 2011р. м.Судак (Крим) – Одеса, 2011. – С. .
 • Мухомор А.И. Роль ультрасонографии в современной диагностике рака предстательной железы (презентація) / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці» : зб. матеріалів. – К: КЛ "Феофанія, 2011. – с.405-410.

  Locations of visitors to this page
  Rated by PING Каталог UaList.com

  Используются технологии uCoz