logo logo1
Google
Пошук в Українській Медичній сторінці
Пошук у WWW
  HOME
  PUBLICATIONS
  EPMA
  ISMUS
  УЗД
  НАНО
  ТЕРАПІЯ_БОЛЮ
  3D
  ЛІКАРЮ
  СТУДЕНТУ
  ЛІНКИ
  ГОСТІ
На головну сторінку

CУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ТЕРАПІЇ БОЛЮ
         Робота Педаченко Ю.Є., к.м.н, Бубнов Р.В., к.м.н. № М123 Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів була нагороджена Премією Президента для молодих вчених за 2012 рок. Щиро дякую за підртимку! Завантажити реферат роботи

Анотація: Авторами розроблено нові алгоритми діагностики захворювань опорно-рухового апарату, хребта, нервів і м'язів людини, які включають клініко-неврологічне обстеження, УЗД, спондилографію, магнітно-резонансна томографію хребта і спинного мозку та електронейроміографію. Отримана сонограма тригерної точки та встановлені ультразвукові симптоми нейропатії, міопатії, що не має аналогів у світі.
За результатми діагностики запропоновано методи лікування, які впливають на два основні фактори патогенезу остехондрозу – міофасціальні структури і нерви та міжхребцеві диски, що дозволило значно покращити ефективність лікування хворих з вертеброгенними нейрокомпресійними синдромами, виробивши узагальнений алгоритм ведення таких пацієнтів.
Запропоновано нові підходи для консервативного лікування міофасціального больового синдрому під ультразвуковим контролем, нові підходи в неврології на основі власних унікальних методик. Наведене теоретичне узагальнення та дослідження малоінвазивного методу пункційної лазерної мікродискектомії.
Запропоновані авторські методології успішно використовуються в нейрохірургії, ортопедії, неврології, вертебрології, онкології.
Економічний ефект від впровадження полягає у суттєвому зниженні коштів на обстеження та лікування.

Попередні події

         На конкурсі "Найважливіші події в українській науці та освіті - 2010" в мережі "Українські науковці у світі Ukrainian Scientists Worldwide" мої роботи, присвячeні інтервенційній м′язово-нервово-скелетної сонографії, лікуванню больових синдромів різного ґенезу, ультразвуковому дослідження нервових структур отримали 34.75% голосів (І місце). Щиро вдячний за підтримку мого проекту!!!

Розроблено комплекс напрямків інтервенційної м′язово-нервово-скелетній сонографії у лікуванні хронічних больових синдромів різного ґенезу, ультразвуковому дослідженню нервових структур, що дало змогу розвивати лікування хронічного болю, застосовувати реґіонарну анестезію, а також візуально діагностувати стан периферійних нервів і проводити електрофізіологічні дослідження та біопсії під ультразвуковим (УЗ) контролем. Використовується в консервативній ортопедії, неврології, вертебрології, онкології. Низка ключових методик не мають аналогів в світі.

Метаріали досліджень представлені на всесвітніх та європейських конгресах: Міжнародному Симпозіумі "Медицина Болю: сучасність і перспективи International Symposium "Pain Medicine: Present and Future". 27-29 року на базі Клінічної лікарні "Феофанія", травень 2010; на 10-му Конгресі Міжнародної Асоціації М′язово-скелетного Ультразвуку ( ISMUS - the International Society for Musculoskeletal Ultrasound ) в м. Клуж-Напока, Румунія, 2010, а також на Симпозіумі з ортопедичної стоматології на 3-му Конгресі стоматологів Європи 9-11 грудня 2009 р.(м. Київ), на тринадцятому Конгресі Всесвітньої федерації з ультразвуку в медицині та біології (WFUMB 2011) , поєднаному з 23-м з'їздом Європейської федерації товариств ультразвукової діагностики в медицині та біології EUROSON 2011 та тридцять п'ятим спільним засіданням австрійських, німецьких і швейцарських товариств з ультразвуку в медицині (Dreiländertreffen), на 15-му конгресі федерації неврологічних товариств Європи EFNS 2011, на 24му з'їзді Європейської федерації товариств ультразвукової діагностики в медицині та біології EUROSON 2012 22-24 квітня у Мадриді (Іспанія), на 16-му Міжнародному конгресі з хвороби Паркінсона та рухових розладів у м. Дублін. Ірландія (16th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Dublin, Ireland - June 17-21, 2012) ,

Методики «сухого» голковколювання тригерних точок під ультразвуковим контролем

Вперше була візулізована за допомогою ультразвукового (УЗ) дослідження тригерна точка, проведена пункційна терапія м'язів під ультразвуковим контролем. Використання методики ультразвукової візуалізації дозволяє значно підвищити точність виявлення і специфічність верифікації тригерних точок, як причин міофасціального болю, а також проводити динамічний контроль ефективності їх лікування. Використання ультразвукового контролю дозволяє ефективно і безпечно застосовувати метод глибокого «сухого» голковколювання як оптимального методу інактивації тригерних точок. Сонограм тригерних точок до цього не було опубліковано.

Тривалість лікування даним методом становить 1-3 сеанси без додаткових методів втручання, порівняно з щонайменше 1 тижнем згідно клінічного протоколу медикаментозного лікування пацієнтів з больовими синдромами без стану досягнення інактивації тригера. Відомі локальні способи впливу на тригерні точки. Проте вони залишаються малодоказовими, відповідно і мало ефективними та не можуть бути поширені у клінічній практиці. Недоліком способів є недостатня ефективність лікування, оскільки тригерні точки визначаються виключно за клінічними даними.

Цитують :
Ballyns et al. Office-Based Elastographic Technique for Quantifying Mechanical Properties of Skeletal Muscle JUM August 1, 2012 vol. 31 no. 8 1209-1219.
Immediate Effect of Nimmo Receptor Tonus Technique on Muscle Elasticity, Pain Perception, and Disability in Subjects With Chronic Low Back Pain
Treatment of temporomandibular myofascial pain with deep dry needling
Dry Needling by Susan M. Ott
Jolly Tarun , Srejic Elizabeth TRIGGER POINT INJECTION / Louisiana Pain Specialists
TrabajoMet
Guilherme Domenech - Fisioterapia
Dry needling bij aspecifieke acute lage rugpijn
Wall & Melzack's Textbook of Pain: Expert Consult by Stephen McMahon,Martin Koltzenburg,Irene Tracey,Dennis C. Turk
Ultrasound-Guided Chemodenervation Procedures: Text and Atlas by Mark Hallett, Barbara Karp, Codrin Lungu


Доповідь "Сухе голковколювання тригерних точок під контролем УЗД: концепція фізіологічного і доказового лікування міофасціального больового синдрому" на Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Больові синдроми у медичній практиці", 19-20 жовтня 2011 року, Київ, Україна
Сайт конференції www.paincongress.com.ua

Ультразвукова діагностика периферійних нервів та реґіонарна анестезія під ультразвуковим контролем.

Вперше в Україні сформулювано методологічні прийоми дослідження периферійних нервів нижньої кінцівки, розроблено характерні симптоми виявлення нервів, створено схеми їх ультразвукової анатомії, досліджено параметри сонографічної візуалізації на різних етапах виконання реґіонарної анестезії. Розробка методик візуалізації нормальної анатомії периферійних нервів дозволила розвивати напрямок сонографічної діагностики патологічних станів периферійної нервової системи, який до цього був пріоритетом переважно фізикального дослідження. Зниження коштів на загальне знечулення, відмова від прийому анальгетиків, в тому числі наркотичних у пацієнтів у післяопераційному періоді, а також можливість програмованого усунення хронічного та гострого болю будь-якого ґенезу.

Лікарня «Феофанія» приймає активну участь у популяризації методу в Україні шляхом проведення навчальних міжнародних та загальноукраїнських заходів.

Протибольові методики в стоматології

Вперше застосовано використання «сухого» голковколювання тригерних точок під ультразвуковим контролем в лікуванні дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба (СНС) з наступним проводенням ортопедичної корекцію оклюзії спеціалістом з ортопедичної стомалогії, яка можлива при повній відсутності спазму м'язів, після інактивації існуючих тригерних точок, що впливають на дисфункцію СНС.

 • Бубнов Р.В., Клитинский Ю.В. Использование «сухого» иглоукалывания триггерных точек под ультразвуковым контролем в лечении дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Первичный опыт. Клиническая иллюстрация и обзор литературы / Дентальные технологии №1(44), 2010. - С.45-52.
 • Bubnov R.V., Kyselova O.G. Three-dimensional modeling of novel ultrasound guided technique for craniomandibular pain syndromes management / Биомедицинская инженерия. – – 2011. – № 1. – С. 32-36.
 • Bubnov Rostyslav V. NOVEL APPROACH FOR PERSONALIZED MANAGEMENT AND PREVENTION OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION AND CRANIOMANDIBULAR PAIN SYNDROMES European Symposium on Predictive, Preventive and Personalised Dentistry under the EPMA 2012 in Voronezh, RussiaAbstract Book: 93-96.

  Дігностика нейропатії, міопатії

  Розроблено УЗ симптоми ураження периферійних нервів, маркери змінених м'язів і способи електрофізіологічного дослідження та біопсії під ультразвуковим (УЗД) контролем. Ці підходи суттєво розширюють можливості сучасної неврології.

 • Bubnov R.V. ULTRASOUND DIAGNOSIS OF PERIPHERAL NEUROPATHY. THE INITIAL EXPERIENCE / European Journal of Neurology. – 2011. - № 18 (Suppl. 2), 344–620. – p. 569.

  ПУБЛІЧНЕ ВИСВІТЛЕННЯ ТЕМИ ЛІКУВАННЯ БОЛЮ

  16th Congress of the EFNS in Stockholm, City hall, Blue hall

  At the 16th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS) in Stockholm, Sweden, September 8-11, 2012
  the following papers were presented:

 • Bubnov R.V. (2012) Unremovable idiopathic pelvic pain treatment by a novel ultrasound guided technique 2012 EFNS European Journal of Neurology 2012; 19 (Suppl. 1), 458–807 (Suppl. 1), 586.
 • Bubnov R.V.(2012) The trigger points dry needling and injection technique under ultrasound guidance for shoulder myofascial pain treatment. A comparative study 2012 EFNS European Journal of Neurology 2012; 19 (Suppl. 1), 625.

  На 16-му Міжнародному конгресі з вивчення хвороби Паркінсона та рухових розладів у м. Дублін, Ірландія (16th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Dublin, Ireland - June 17-21, 2012) представлена робота Bubnov, R.V.; Ultrasonography for local muscle spasticity management [abstract]. Movement Disorders 2012;27 Suppl 1 :336 .

  На IV конгресі Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики у м.Севастополь, Крим 14 - 16 травня 2012р. представлено тези, проведено майстер клас Бубнов Р.В. "Ультрасонографія периферійних нервів і медицини болю".

  22-24 квітня на 24-му з'їзді Європейської федерації товариств ультразвукової діагностики в медицині та біології EUROSON 2012 22-24 квітня у Мадриді (Іспанія) представлено 5 доповідей, в т.ч. Bubnov R. V. TRIGGER POINTS DRY NEEDLING UNDER ULTRASOUND GUIDANCE IS AN EFFECTIVE TOOL FOR UNREMOVABLE IDIOPATHIC PAIN TREATMENT // EUROSON 2012 Annual meeting, Madrid, 22-24 April, 2012. Abstracts Book. - p. 146.

  Національний інститут раку МОЗ України, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами провели науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід в онкології» на базі Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України 5-6 квітня 2012 року. Проведені майстер класи , опубліковані тези

 • На конкурсі розробника технологій тривимірного моделювання компанії "Materialise" Integrated application of three-dimensional modeling to study nerves anatomy for regional anesthesia under ultrasound guidance based on the expert segmentation of sonographic images using Mimics software доповідь Rostyslav Bubnov Integrated application of three-dimensional modeling to study nerves anatomy for regional anesthesia under ultrasound guidance based on the expert segmentation of sonographic images using Mimics software зайняла ІІ місце в категорії "Innovations in computer aided engineering".
 • Протягом 10-13 вересня у м. Будапешт, Угорщина - участь в конгресі федерації неврологічних товариств Європи EFNS 2011 Виконано постерні презентації
 • 111. Bubnov R.V. ULTRASOUND DIAGNOSIS OF PERIPHERAL NEUROPATHY. THE INITIAL EXPERIENCE / European Journal of Neurology. – 2011. - № 18 (Suppl. 2), 344–620. – p. 569.
  Bubnov R.V. A COMPARATIVE STUDY WITH TRIGGER POINT DRY NEEDLING UNDER ULTRASOUND GUIDANCE AND BLIND TECHNIQUE. A NEW APPROACH FOR MYOFASCIAL PAIN SYNDROME MANAGEMENT / European Journal of Neurology. – 2011. - № 18 (Suppl. 2), 344–620. – p. 194.
  див. e-poster
 • Протягом 26-29 серпня 2011 року в м. Відень, Австрія - участь у тринадцятому Конгресі Всесвітньої федерації з ультразвуку в медицині та біології (WFUMB 2011) , поєднаному з 23-м з'їздом Європейської федерації товариств ультразвукової діагностики в медицині та біології EUROSON 2011 та тридцять п'ятим спільним засіданням австрійських, німецьких і швейцарських товариств з ультразвуку в медицині (Dreiländertreffen) за участю провідних світових фахівців. В рамках конгресу виконано 4 доповіді (див. збірник тез ):
  R.V. Bubnov Ultrasonography Diagnosis of Peripheral Neuropathy. The Initial Experience / Ultrasound in Medicine & Biology, Volume 37, Issue 8, Supplement 1, August 2011, Pages S144-S145.
  R.V. Bubnov The Study of Nerve Sonoanatomy for Regional Anesthesia Under Ultrasound Guidance Using the Integrated Application of Three-Dimensional Modeling Based on the Expert Segmentation of Sonographic Images / Ultrasound in Medicine & Biology, Volume 37, Issue 8, Supplement 1, August 2011, Page S25.
  R.V. Bubnov The Use of Ultrasound Equipment of General Use for In Vivo Study of Cerium Dioxide Nanoparticles Introduction in Mice / Ultrasound in Medicine & Biology, Volume 37, Issue 8, Supplement 1, August 2011, Page S162.
  R.V. Bubnov Ultrasound-Guided Trigger Point Dry Needling: A New Approach for Myofascial Pain Syndrome Management / Ultrasound in Medicine & Biology, Volume 37, Issue 8, Supplement 1, August 2011, Page S74.
 • В рамках Гумбольдт Колегу у м. Вроцлаві (Польща) відбулися стендові доповіді:
  Bubnov R.V., Melnyk I.M. Initial clinical experience of fractal analysis in medical imaging / Acta Biomedical Engineering. - Wrocław – 2011. – Vol 4. – P 229-234.
  Bubnov R.V. Trigger point dry needling under ultrasound guidance - a new approach for myofascial pain syndrome management / Acta Biomedical Engineering. - Wrocław – 2011. – Vol 4. – P 201-210.
  Bubnov R.V. Kyselova O.G.Three-dimensional modeling for temporomandibular joint dysfunction diagnosis and craniomandibular pain syndromes management / Acta Biomedical Engineering. - Wrocław – 2011. – Vol 4. – P 235-242.
  Зміст публікацій
 • 31 травня 2011 року в м. Ліссабон (Португалія) 11:30 - 12:30 на 21-му Європейському конгресі неврологів (21st Meeting of the European Neurological Society) відбулась стендова доповідь R. Bubnov (Kiev, UA) Trigger point dry needling under ultrasound guidance: a new approach for myofascial pain management 21st Meeting of the European Neurological Society, Lisbon, Portugal poster session Tuesday, May 31, 2011, 11:30 - 12:30
 • 04.04.2011 на V Межнациональном Конгрессе «Невский радиологический форум – 2011» 2 - 5 апреля 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) - доклад Р.В. Бубнов "Принципы интегрированного использования трехмерных технологий и фантомного моделирования при планировании, проведении регионарной анестезии под УЗИ контролем".

  ДЖЕРЕЛА

 • Report Rostyslav Bubnov "Trigger Point dry needling under Ultrasound guidance" at International Symposium "Pain Medicine: Present and Future" .
 • Ультразвуковой контроль проведения регионарной анестезии при операциях на нижних конечностях/ Международный медицинский журнал, 2010, № 1
 • Основные принципы проведения регионарной анестезии под ультразвуковым контролем/ Междунаро дный медицинский журнал, 2010, № 2
 • ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГОЛКИ, КАТЕТЕРА ТА ПОШИРЕННЯ АНЕСТЕСТИКА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РЕГІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПІД УЗ- КОНТРОЛЕМ
 • Блокада підколінної гілки підшкірного нерва (nervus infrapatellaris ) під контролем сонографії
 • Сонографічний контроль виконання торакальної паравертебральної блокади для програмованого знеболення
 • Блокада плечового сплетення під контролем УЗД
 • Пункція яремної вени під контролем ультрасонографії
 • Trigger Point Dry Needling under Ultrasound Guidance. A New and Unreported Technique.
 • Ultrasound guided lower extremities regional anaesthesia.

  Патенти

  патент патент патент патент

 • Спосіб візуалізації периферійної нервової системи для контролю регіонарної анестезії № 52237
 • Спосіб візуалізації сідничного нерва № 51375
 • Спосіб візуалізації проведення реґіонарної анестезії та поширення анестетика № 53236
 • Спосіб виявлення тригерних точок при міофасціальному больовому синдромі – № 55241
 • Пат. № 61290 U, Україна. Спосіб діагностики периферичної нейропатії – корисна модель). МПК A61B 8/08 / Бубнов Р.В. – опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13, 2011 р.
 • Пат. № 61291 U, Україна. Спосіб діагностики міопатії – корисна модель. МПК A61B 8/08 / Бубнов Р.В. – опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13, 2011 р.

  ПОДІЇ

  ISMUS - the International Society for Musculoskeletal Ultrasound
  With prof. Daniela Fodor, 10th ISMUS-Congress President
          

  23-25 вересня 2010 року участь у 10-му Конгресі Міжнародної Асоціації М′язово-скелетного Ультразвуку ( ISMUS - the International Society for Musculoskeletal Ultrasound 23rd and 25th of September 2010 in Cluj-Napoca, Romania) в м. Клуж-Напока, Румунія. Конгрес проводиться кожні 2 роки, є визначною подією у світовій ульразвуковій діагностиці, має найвищий рейтинг у даній спеціальності, на ньому присутні провідні світові фахівці з сонографії м′яких тканин.
  Сертифікат . ISMUS - the International Society for Musculoskeletal Ultrasound

  25 вересня - доповідь Р.Бубнова “Trigger Point Dry Needling under Ultrasound Guidance. Technological innovation” («Сухе голковколювання тригерних точок під контролем УЗД. Технологічна інновація»). Подивитись виступ .

  ХІХ The European Society of Regional Anaesthesia (ESRA) Annual Congress.         

  8-11 вересня - участь у ХІХ The European Society of Regional Anaesthesia (ESRA) Annual Congress.
  Постерна презентація. A. Strokan, V. Yevseenko, R. Bubnov COMPARISON OF ANALGESIC EFFICACY BETWEEN CONTINUOUS INTERSCALENE BLOCK COMBINED SINGLE SUPRASCAPULARIS BLOCK AND CONTINUOUS INTERSCALENE BLOCK AFTER ARTHROSCOPIC SHOULDER SURGERY .
  The European Society of Regional Anaesthesia (ESRA) is a specialized association that brings together anesthesiologists and other physicians and scientists who are engaged in the techniques of regional anaesthesia for surgery, obstetrics and pain control. In addition to the annual ESRA Congress, ESRA holds 8-10 zonal meetings each year in selected European cities, with a focus on advancing the scientific needs of a chosen area. These meetings have proven to be an invaluable resource for clinicians in the field as well as successful social opportunities and they continue to increase in attendance and interest.

  ISMUS - the International Society for Musculoskeletal Ultrasound         

  7-8 жовтня в Клінічній лікарні "Феофанія" проведена Міжнародна конференція "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АРТРОСКОПІЇ, ХІРУРГІЇ СУГЛОБІВ ТА СПОРТИВНОЇ ТРАВМИ”. .
  07 жовтня 2010 року - доповідь А.М.Строкань, В.Г.Євсєєнко, Р.В.Бубнов "Регіонарна анестезія при новітніх оперативних втручаннях". Програма конференції

  Сухе голковколювання в тригерні точки під контролем УЗД         

  27-29 травня 2010 року на базі Клінічної лікарні "Феофанія" проведено Міжнародний Симпозіум "Медицина Болю: сучасність і перспективи International Symposium "Pain Medicine: Present and Future" . На Симпозіумі були присутні президенти 6 міжнародних та національних асоціацій медицини болю та понад 20 відомих у всьому світі експертів у галузі медицини болю (www.painspecialists.org.uk ). Вони у формі лекцій, семінарів та круглих столів у «концентрованому вигляді» передати найкращий досвід своїх країн в цій галузі. Конференція такого рівня в Україні проводилася вперше, симпозіум отримав 13 балів за міжнародною системою оцінки післядипломної підготовки від Королівського Коледжу Анестезіологів (Великобританія).

  В програмі конференції відбулися доповіді:
  Report Rostyslav Bubnov "Trigger Point dry needling under Ultrasound guidance"
  Dr.Andrii Strokan "Regional anaesthesia in the lower extremity surgery".
  Prof. Uliana.Luschik "Logic of pain is at neurorehabilitation of the damaged brain".
  а також серія workshop'ів на базі Центру УЗД та інтервенційної сонографії Клінічної лікарні "Феофанія":
  Бубнов Р.В. - ультразвукова нейровізуалізація в регіонарній анестезії;
  Мухомор О.І. - виконання пункційних втручань під контролем УЗД на фантомах.
  Програма Симпозіуму.

  Актуальные проблемы ультразвуковой диагностики. 10-е юбилейное заседание

           Планується участь у
  "Научно-практическая конференция с международным участием и школа-семинар "Актуальные проблемы ультразвуковой диагностики. 10-е юбилейное заседание" 31 мая - 4 июня 2010г. г.Судак, Крым. Опубліковано 5 тез. Запланована доповідь Бубнов Р.В. "РЕҐІОНАРНА АНЕСТЕЗІЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД" (3 червня 2010 року).

  Регіонарна анестезія під контролем УЗД         

  18 вересня 2009 року - участь у Британсько-Українському симпозіумі з анестезії, інтенсивної терапії та медицини болю . Проведено черговий workshop з ультразвукової нейровізуалізації в регіонарній анестезії.

  Презентація (eng).
  Презентація (укр).
  Науково-практична конференція з міжнародною участю та школа-семінар Сучасні технології в ультразвуковій діагностиці патології внутрішніх органів, судин та м'яких тканин. Актуальні питання ультразвукової діапевтики

           Участь у Науково-практичній конференціії з міжнародною участю та школі-семінарі "Сучасні технології в ультразвуковій діагностиці патології внутрішніх органів, судин та м'яких тканин. Актуальні питання ультразвукової діапевтики"(25-29 травня 2009 р.) у м. Судак (Крим).
  26 травня відбулася доповідь Р.В.Бубнов "Регіонарна анестезія під УЗД контролем".
  Сайт конференції.
  Програма конференції

           3 квітня 2009 року на базі КЛ "Феофанія" проведена науково-пракична конференція "Сучасні аспекти регіональної анестезії".

  Конференція присвячена інформуванню зацікавлених спеціалістів про сучасні Західні стандарти у проведенні провідникової анестезії, популяризації їх в Україні, презентуванню власного первинного досвіду, отриманих результатів та їх обговоренню.

  А рамках коференції вперше в Україні задекларовані стандарти ультразвукової візуалізації периферійних нервів, проведення регіональної анестезії під УЗД контролем, проведено перший майстер-клас з навчанням оригінальних методик.
  Програма конференції

  Висловлені тези

 • За останнє десятиріччя за рахунок стрімкого розвитку медичних, в тому числі, ультразвукових технологій сталася революція на зламі спеціальностей анестезіології та клінічної візуалізації (УЗД). Йдеться про створення нового консенсусу в сонографії нервів та регіональної анестезії та постійну його модифікацію
 • Сформульований незмінний постулат: Ключом для досягнення ефективної анестезії є клінічне розуміння ультразвукової анатомії нервових структур.
 • УЗД має незаперечні переваги перед іншими методами медичної візуалізації (КТ/МРТ)
  КТ поступається УЗД у візуалізації периферійних нервів
  Немає переконливих даних про переваги МРТ візуалізації нервів над ультразвуковою
 • Анатомічні орієнтири є другорядними після візуальної верифікації нерва.
 • Поєднане застосування ультразвукової візуалізації та нейростимулятора при відпрацьованій методології дозволяє досягати майже 100% ефективності регіональної анестезії.

  Перспективи розвитку методу

 • Постійне вдосконалення мультидисциплінарного підходу з відшліфуванням усіх деталей методики, аналізом помилок та вироблення диференційного підходу для кожної клінічної ситуації.
 • Покращення анатомічної верифікації окремих нервів
 • Поширення сфери анатомічних зон
 • (Супер)селективна візуалізація

  Публікації за темою
  Сонографічний контроль виконання торакальної паравертебральної блокади для програмованого знеболення
  Блокада плечового сплетення під контролем УЗД
  Пункція яремної вени під контролем ультрасонографії

  ФОТОРЕПОРТАЖ КОНФЕРЕНЦІЇ
 •          Вступне слово проф.І.П.Шлапака. В президії - головний лікар КЛ "Феофанія" І.П. Семенів
 •          Доповідь Андрія Строканя з сучасних технологій у регінальній анестезії.
 •          Лекція Ростислава Бубнова з ультразвукової візуалізації нервів.
 •          Самостійна робота учасників з фантомом


 • Locations of visitors to this page
  Rated by PING Каталог UaList.com

  Используются технологии uCoz